Oldfux Auktion

Auktionen startede den 15. september 2018

The auction started September the 15th. 2018

Denne åbne auktion er arrangeret af Oldfux.

Alle kan deltage.

 

Auktionen er en delvis "løbende auktion". D.v.s. at der i perioden 16. september til og med 30. september yderligere tilføres nye auktionsnumre - så hold øje med listen hver dag!

 

Alle bud kan kun foretages pr. mail til:

oldfux@oldfux.dk og skal mærkes: AUKTION.

 

Hvis du har tvivlspørgsmål kan du henvende dig på denne mail eller telefon 4042 2251, Sven-Erik Olsen.

 

Første gang, du byder, skal du meddele navn og evt. telefonnummer. Du kan - hvis du ønsker det - anvende et alias, så dit navn ikke figurerer på auktionslisten.

Når du har budt, bliver dit bud hurtigst muligt anført her på auktionslisten. Hvis dette bud ikke bliver overbudt inden for de følgende 24 timer, reserveres det købte til dig.

 

OBS. Man kan byde samlet på nogle af auktionsnumrene. Disse er markeret med en grøn baggrund i stedet for en grå. Bemærk, at der kun kan bydes samlet på disse, hvis der ikke forinden har været budt på bare eet af disse numre. Når der er budt på et samle-lot, kan der ikke efterfølgende bydes på enkelte numre inden for dette.

 

Hvis der ikke er budt på et auktionsnummer inden for 1 uge - slettes nummeret på listen.

Alle bud skal være i hele 5 kroner - når et bud er over 100 kroner skal det være i hele 10 kroner - og når det er over 500 kroner skal det være i hele 50 kroner.

Når auktionen er forbi får du en opgørelse over dit køb tillige med forsendelsesomksotninger, som bedes indbetalt på vores bankkonto - eller Mobile pay. Når beløbet er modtaget, afsendes dit køb til dig.

 

Kvalitetesbetegnelser:

A = God med minimale beskadigelser

B = Pæn, ridser og revner i arkets kant, let slidt

C= Ridser og revner i arket, i visse tilfælde på selve

motivet, tydelige tegn på slitage

 

God fornøjelse med auktionen!

This auction is prepared by Oldfux.

It is an open auction for all who are interested.

 

The auction is partly a so called "running auction". That means that from September the 16th until September the 30th new numbers will be added continouesly - so keep an eye on the list every day!

 

All bids can only be made on mail to:

oldfux@oldfux.dk - marked AUCTION.

 

If you might have any questions - please contact us by mail or by phone to (0045) 4042 2251, Sven-Erik Olsen.

 

First time you are making a bid, please mention your name and address. If you wish - you can use an alias, so your name doesn't appear at the auction-list.

 

When you have made your bid it will be published at the list as fast as possible, and if there are no other bids within the next 24 hours, it will be reserved for you for shipment, when the auction is finished.

 

OBS. You can make a total bid for some of the lots. Those are marked with a green back ground instead of a grey. Please remark, that you can only make a total bid, if none of the numbers have not received any bid before that. When a total bid for these lots have been made, you cannot afterwards make single bids for the numbers within these lots.

 

If a lot has not had any bid at all within 1 week it will be deleted from the list.

All bids shal be made in Danish Kroner (1 Danish Krone is app. 0,14 €).

When the auction is over we will send you an invoice including delivery and transferring costs.

When the amount has been paid to our accont, it will be shipped to you with GLS.

There are no further costs such as salary etc.

 

Type of quality:

A = Good with minor scratches

B = Acceptable but with scratces and cracks at the edges

C = Scratches and cracks at the edges, sometimes on the

motive

 

We hope you will enjoy the auction!

Alle numre er på papir - medmindre andet er anført.

F = Klik for foto

Lyserød farve: Der kan ikke ydes på disse lots - kun på nummeret i grøn bjælke!

All numbers are on paper - unless otherwise is mentioned

F = Click for photo - more photos will appear in week no. 37

Pink Colour: No bids on those lots - only th lot number in green!

 

Auktionslisten opdateret: 18.09. kl. 21.40

Auction list updated: 18.09. 09.40 p.m.

 

VIGTIGT!

Husk at skrive dit alias på dine bud!

 

IMPORTANT!

Please remember to mention your alias on your bids!

 

Oldfux beklager - dagen i dag har været uventet stresset - men nu fortsætter vi!

 

Oldux appologizes - the day has been unexpected busy - but now we are continuing!

 

Nr.

Beskrivelse

Stand

Startbud

Byder

Bud

No.

Description

Condition

Initial bid

Bidder

Bid

 

 

 

 

 

 

001 F

Michaelsen & Tillge. Danske Billeder.

Ark nr. 3 (trykt af Ferslew & Co.) meget sjældent farvetryk

A

150,00

 

 

002 F

Michaelsen & Tillge. Danske Billeder

8 billedark fra de slesvigske krige

Farve: 1, 3 4, 6 / Sort/hvid: 2, 8, 9, 10

A-B

200,00

 

 

003 F

Michaelsen & Tillge. Danske Billeder

12 teater-billedark - alle i farver

13, 19, 20, 23, 33, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47

A-C

300,00

 

 

004 F

Michaelsen & Tillge. Danske Billeder

Ialt 15 genrebilleder, børnebilleder m.v.

Farve: 12, 25 48, 60, 61

Sort/hvid: 18, 22, 26, 27, 32, 55, 57, 58, 62, 63

A-B

300,00

 

 

005 F

Michaelsen & Tillge. Danske Billeder

8 billedark med danske lokaliteter etc.

Farve: 30, 56, 59 / Sort/hvid: 16, 29, 40, 42, 43,

A

175,00

 

 

006 F

Michaelsen & Tillge. 6 billedark (2. række)

Billeder for Folkeskolen og Døvestummeskolen.

1. række

Sort tryk: 1, 2, 4, 5, 7 / Farve: 6

A-B

100,00

 

 

007 F

C. G. Iversens Boghandel (E. S. Tillge)

10 Tryllebilleder med hollandsk, engelsk, dansk, fransk og italiensk tekst.Trykt i farver (ca. 1875)

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

A-B

200,00

 

 

001-007

Samlet bud på 001 - 007

Total bid on 001 - 007

 

1.275,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

17.09. 22.30

1.400,00

008

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Nr 3** (2. oplag) - papir - stand A

Nr. X (2. oplag) - med fraskæringer- papir - stand C

Nr. 31 (2. oplag) - titel fraskåret - papir - stand B

Nr. 36 -papir - klæbet foroven på papir - stand B

Nr. 40 - papir - stand B

Nr. 55 - papir - klæbet på papir - stand B

Nr. 65 - papir - titel fraskåret - stand B

A-B-C

250,00

 

 

009

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Nr. IV - papir

udklippet, opkl. på papir - tekst mangler - stand C

Nr. 5** - papir

(2 ark - trykt på hver sin papirkvalitet !!) - stand B

Nr. VI - papir - opklæbet på papir- stand C

Nr. VII - papir - opklæbet på papir (transp.) - stand B

B-C

200,00

 

 

010

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Ark XI, XIV, 32, 37- papir

udklippet og opklæbet på tyndt papir - tekst mangler

C

75,00

 

 

011

Alfred Jacobsen: 70-serien

Ark 44, 45, 46, 53, 54 - papir

A-B

250,00

 

 

012

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Ark 49 (dobbeltark) - papir -

øverste halvdel klæbet på papir - stand B

Ark 53 - papir - stand A

A-B

200,00

 

 

013

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Ark 44, 54, 56, 59 - papir

A-B

150,00

 

 

014

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Ark 54 - 61 - 62 - papir

Ark 56 - 58 - papir - opklæbet på papir

C

100,00

 

 

008-014

Samlet bud på 008 - 014

Total bid on 008 - 014

 

1.100,00

Gustaf

18.09. 19.25

1.700,00

015

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Figurark 31, 34, 36 - opklæbet og udskåret

A

150,00

 

 

016

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Figurark 36, 38, 40 - opklæbet og udskåret

A

150,00

 

 

017

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Figurark 42, 43 - opklæbet og udskåret

A

100,00

 

 

018

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Figurark 51, 52 - opklæbet og udskåret

A

100,00

 

 

019

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Figurark III, X, XXI - opklæbet og udskåret

A

150,00

 

 

020

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Figurark 55, 57 - opklæbet og udskåret

A

100,00

 

 

021

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Figurark 25, 28, 65, 69, 70 - opklæbet og udskåret

A

200,00

 

 

022

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Ark IV, 5, IX, XII, XIII - opklæbet og udskåret

A

200,00

 

 

023

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Ark IV, Ark 4**( 2. udg.), Ark 4** (2. udg. rødbrune klipper)

A

125,00

 

 

024

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Ark XV, XVI, XVIII, XX, XXII, 24 - opklæbet og udskåret

A

200,00

 

 

025

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Ark XXIII, 24, 26, 27, 29 - opklæbet og udskåret

A-B

175,00

 

 

026

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Ark 29 (m. 42 på bags.), 32, 33, 35 - opklæbet og udskåret

A

150,00

 

 

027

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Ark 37 x 2 (mlt. + bagt.), 39, 41, 44 x 2 (mlt. + bagt.), 54

- opklæbet og udskåret

A

175,00

 

 

028

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Ark 45 (1. udg.), 46, 47, 48, 49 - opklæbet og udskåret

A-B

175,00

 

 

029

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Ark 50, 53, 56, 58, 66 - opklæbet og udskåret

A

225,00

 

 

030

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Ark 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68 - opklæbet og udskåret

A

300,00

 

 

015-030

Samlet bud på 015-030

Total bid on 015-030

 

2.400,00

SOLGT/SOLD

Arkivar

17.9. 20.25

3.400,00

031

Seix y Barral: El Teatro de los Niños

La Leyenda de San Jorge

Komplet i fin stand i originalt (slidt) omslag

A

100,00

 

 

032

Seix y Barral: El Teatro de los Niños

La Ciencia más que el Poder

Komplet i fin stand i originalt (slidt) omslag

A

100,00

 

 

033

Seix y Barral: El Teatro de los Niños

El Alma de las ruinas

Komplet i fin stand i originalt (slidt) omslag

A

100,00

 

 

034

Seix y Barral: El Teatro de los Niños

La Madre

Komplet i fin stand i originalt (slidt) omslag

A

100,00

 

 

035

Seix y Barral: El Teatro de los Niños

Los Lobos del Mar

Komplet i fin stand i originalt (slidt) omslag

A

100,00

 

 

036

Seix y Barral: El Teatro de los Niños

Violeta

Komplet i fin stand i originalt (slidt) omslag

A

100,00

 

 

037

Seix y Barral: El Teatro de los Niños

Caperucita Azul

Komplet i fin stand i originalt (slidt) omslag

A

100,00

 

 

031-037

Samlet bud på 031-037

Total bid on 031-037

 

600,00

SOLGT/SOLD

KM

17.09. 17.00

1.000,00

038

Alfred Jacobsen: Ark i 100-serien

Næsten allle med original kant og i lidt varieret kvaltet

102, 104, 106, 109, 110, 112, 113, 115, 119, 120, 125,126, 127, 129, 130, 138, 141, 142, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166,167, 168, 169, 170, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 199 = 52 ark

A-B-C

300,00

Marius

18.09. 03.00

1.500,00

039

Alfred Jacobsen: Ark i 100-serien - udskåret og opklæbet på kraftigt papir / Ikke opklæbet**

slidte og i varieret kvalitet - næsten alle i 1. oplag

Arbejdstegning 1 og 2 til ark 105, 111 118, 124 og 126**,

105, 106, 115, 118 (2. opl.), 118 (4. opl.)126, 138, 139, 139 (med transp. hund), 140, 147, 147 (fejltryk sammen med 139), 148, 149, 158 (2. udg.), 161, 163, 163a, 178 (2. udg.), 189

B-C

200,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

18.09. 21.00

260,00

040

Alfred Jacobsen: Ark i 200-serien

Næsten allle med original kant og i pæn kvaltet

200, 201, 203, 204, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 (Svend Trøst), 227 (Niels Ebbesön), 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 237 (transp.), 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 = 87 ark

A-B

500,00

Gustaf

18.09. 17.00

4.100,00

041

Alfred Jacobsen: Ark 200

Alfred Jacobsens eget håndmalede forlæg til litograf

A

200,00

Ebenezer Scrooge

18.09. 08.15

900,00

042

Alfred Jacobsen: Figurark 230 og 236

De trykte ark er optrukne i stregen og malet kraftigere af

Franz Sedivy jun.

A

100,00

1M9M3H3

18.09. 14.00

210,00

043

Diverse bilag til Børnenes Julegave:

Slutningstableau til Valdemar Sejr Volmerslaget, Figurer til Elverhøj, Figurer til "Et Folkesagn", 1+2

A

50,00

Marius

18.09. 10.15

400,00

044

E. O. Jordan: Dukketeaterark

Fortæppe no. 2

Kaptajn Grants Børn: sætstykker no. 5

Jorden Rundt i 80 Dage: sætstykker u.nr.

Jorden Rundt i 80 Dage + Aladdin: Figurark

Kaptajn Grants Børn: Figurark

Jorden Rundt i 80 Dage: Figurark (øverste række af et figurark til "Esmeralda" på nederste del, som mangler her).

A

100,00

Rob Roy

18.09. 19.15

1.200,00

045

Alfred Jacobsen: Ark i 300-serien

Næsten allle med original kant og i pæn kvaltet

300, 302 (transp.), 302 (elverpiger), 304, 305 (transp. hund), 306, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 319 (transp. eksplosion), 319, nummereret på "eksplosionssiden"), 321, 322, 324, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 344, 346, 348, 349, 350, 353, 354, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 361 (transp.), 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 373, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 383, 384, 387, 388, 394, 395, 397 = 69 ark

A-B

300,00

Arkivar

18.09. 12.50

1.800,00

046

Alfred Jacobsen: Danmark i Hedenold

Introduktion til "Danmarks Historie i Billeder" - de første 12 ark med tegninger af Louis Moe og Viggo Blom.

(OBS - ingen farvetavler)

36 sider

B

100,00

 

 

047

Alfred Jacobsen: Danmarks Historie i Billeder

Uden tekstsider.

Oprindelig udgivet med farveplancher 1-50.

Mangler: 10, 41, 42, 49, 50.

Sammen med mappen medfølger Sven-Erik Olsens bog om serien "Litografens Danmarkshistorie" - heri er samtlige tavler gengivet og kommenteret

B

250,00

Ebenezer Scrooge

18.09. 08.15

350,00

048 F

Alfred Jacobsen: Billeder til Skolebrug

Format: 34 x 43 cm. Serien er antagelig udgivet med 50 forskellige portrtætter af betydende danske kunstnere, kulturpersoner, konger m.v.

Denne samling indeholder 36 af disse ark

A

200,00

Rob Roy

18.09. 19.15

230,00

049

Pollocks Juvenile Drama. "The Corsican Brothers"

Format: ca. 21,5 x 17,2 cm. Med text - gamle tryk -

ialt 14 ark - heraf 1 håndkoloreret.

B-C

50,00

Rob Roy

18.09. 19.15

80,00

050

J. K. Green - (sold by J. Reddington)

ialt 12 ark. Format ca. 22 x 17 cm. Heraf 2 håndkoloreret.

Fra ca. 1890.

B-C

75,00

Marius

18.09. 10.15

250,00

051

Pollocks

Samling af 17 ark fra perioden 1885-1920.

Format ca. 31 x 26 cm. Heraf 16 håndkolorerede

A-B

125,00

Gustaf

18.09. 17.00

325,00

052

Münchener Bilderbogen: Zur Geschichte der Kostüme

Den komplette samling består af 125 blade. Eet blad mangler (Blad nr. 36 - ark 661) således at denne enestående samling af meget høj kvalitet består af ialt 124 blade. Bladene har været indbundet i en bog, og er efterfølgende taget ud og professionelt repareret på midten - se foto på kataloget. Sammen med arkene følger det originale 4-sidede katalog.

A

1.000,00

 

 

053

J. F. Schreiber: 20 figurark

503, 504, 505, 509, 510, 512, 518, 523, 524, 528, 543, 545, 547, 549, 551, 553, 568, 569, 575, 601

A

200,00

 

 

054

J. F. Schreiber: fortæpper trykt på lærred

403, 403a

A

100,00

 

 

055

J. F. Schreiber: proscenium + 2 fortæpper

400 a b, 403, 403a, 403b

A

100,00

 

 

056

J. F. Schreiber: 26 ark 400-serien

404, 405, 406, 407,409, 410, 412, 412a, 413, 414, 415, 416, 416a, 417, 418, 419, 423, 424, 426, 427, 428, 431, 432, 434, 436, 437

A

200,00

 

 

057

J. F. Schreiber: 27 ark 400-serien

438, 438a, 439, 442, 443, 450, 454, 455, 456, 457, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 474, 475, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 486, 487, 488

A

200,00

 

 

058

J. F. Schreiber: 10 ark 400-500-serien

489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 501b

A

70,00

 

 

059

J. F. Schreiber: 28 ark 600-serien

651,652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 666a, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677

A

150,00

 

 

053-059

Samlet bud på 053-059

Total bid on 053-059

 

900,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

16.9. 08.00

950,00

060

A. Storch & Søn. Tjekkoslovakiet. 1925-30.

Proscenium best. af overdel samt sidestykker.

15 dekorationer ca. 35,5 x 52 cm

Riddersal: 2 ark, Vild skov: 2 ark, Vandmølle: 2 ark,

Hule med flammer: 2 ark, By med landskab: 3 ark, Bondestue: 2 ark, Port og landskab: 2 ark

A

200,00

Alainpap

18.09. 8.15

555,00

061 F

Italiensk dukketeatermateriale.

Delvis ukendt oprindelse.

1 proscenium + diverse dekorationer,

2 numre af "Corriere dei Piccoli"

A

200,00

Alainpap

18.09. 8.15

420,00

062

Italiensk dukketeatermateriale. 1920-1930

Editrice Carroccio, Milano

1 proscenium à 2 ark + 6 dekorationer

A

100,00

Alainpap

18.09. 8.15

380,00

063

Italiensk dukketeatermateriale. 1920

Cartoccino-Monza

1 proscenium + 4 dekorationer best. af bagtæppe

+ 2 kullisser

A

100,00

Alainpap

18.09. 8.15

380,00

064

Alfred Jacobsen: Dukketeaterark i serien "Danske Billeder" (Danske Teaterdekorationer). Ialt 41 ark.

Forskellige oplag - men ikke nytryk.

Generelt i meget pæn stand.

83 (1. udg.), 83 (2. udg.), 85, 92, 93, 93B, 94, 95, 184, 237, 238, 239, 240, 241, 246, 265 (1. udg.), 265 (2. udg.), 266, 267, 277, 280, 281, 282, 288, 296, 299, 302, 302 (C.L.), 303, 304, 305 (1. udg.), 305 (2. udg.)306, 307, 308, 311, 312, 343, 351, 352, 825

A-B

250,00

Rob Roy

18.09. 19.15

1.700,00

065

Alfred Jacobsen: Danske Billeder. Juleark. Ialt 36 ark

Forskellige oplag - men ikke nytryk.

Generelt i meget pæn stand.

26, 29, 31, 31 (med guldtryk), 32, 35, 52, 65, 66, 71, 72, 73, 88, 91, 208, 209, 224 (revet i venstre side), 232, 233, 246, 284, 285, 286, 289, 291, 292, 293, 309 (helt ark i sort tryk), 309 (i 2 dele), 344, 345, 346 (1. udg.), 346 (2. udg.), 366a, 367h, 368h

A-B

275,00

Gustaf

18.09. 19.25

 

700,00

 

066

Alfred Jacobsen: Danske Billeder.

Militære ark. Ialt 20 ark

Forskellige oplag - men ikke nytryk.

Generelt i meget pæn stand.

1, 2, 4, 6, 13, 58, 60, 260 (karton), 260, 268, 269, 273, 274,

317, 340, 315-316 (dobbeltark), 317, 340 (Danske Gardehusarer til parade), 340 (Gardehusarer), 341,

A-B

125,00

Rob Roy

18.09. 19.15

350,00

067

Alfred Jacobsen: Danske Billeder.

Modelkarton.

Udstillingsbygningen bestående af Plan 1-Plan 5 (ialt 5 ark) samt Grundplan (grundplan) = ark nr. 36, 37, 38, 39, 40, 41.

Modelkarton af Frederiksberg Kirke, ark nr. 99

Modelkarton af Pandekagehuset (Bilag til "Kammeraten" = Danske Billeder nr. 254

A

100,00

Gustaf

18.09. 19.25

375,00

068

Alfred Jacobsen: Danske Billeder fra By og Land

Ialt 18 ark

A-B

100,00

Ebenezer Scrooge

18.09. 08.15

200,00

069

Alfred Jacobsen: Danske Billeder.

Blandede motiver. Ialt 48 ark

Forskellige oplag - men ikke nytryk.

Generelt i meget pæn stand.

9, 9 (anden version), 10, 11, 12, 14, 17, 18, 22, 42, 48, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 74, 75, 89, 96, 97, 201, 202, 203, 204, 205, 212, 213, 214, 215, 216, 220, 222, 226, 227, 228, 235, 242, 253, 275, 283, 297, 298, 300, 354, 358, 363

A-B

275,00

Rob Roy

18.09. 19.15

450,00

070

Alfred Jacobsen. Danske Billeder. Pantomimeteatret

15, 16, 20, 45, 46, 47

B-C

100,00

Rob Roy

18.09. 19.15

160,00

071

Alfred Jacobsen: Danske Billeder med dyremotiver

Ialt 65 ark

Forskellige oplag - men ikke nytryk.

Generelt i meget pæn stand.

101, 101 (2. version), 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 108 (2. version), 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 130 (2. version), 131, 132, 133, 133 (2. version), 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 140 (2. version), 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163

A-B

275,00

Ebenezer Scrooge

18.09. 08.15

450,00

072

Alfred Jacobsen. Astronomien i Billeder

501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510

+ hefte "Astronomien i Billeder"

Serien udgivet i 1908 - meget sjælden

A

300,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

18.09. 21.00

320,00

073

Alfred Jacobsen. Hefte til samlermærker

perfekt stand, indlagt ark med bogstavmærker (som er klæbet fast på side 1)

A

10,00

Rob Roy

18.09. 19.15

140,00

074

Gangel et P. Didion à Metz

Proscenium - (Fronton) - No. 2

A-B

15,00

Rob Roy

18.09. 19.15

160,00

075

Imagerie Pellerin / Imagerie D'Epinal

8 ark med militære figurer:

61, 63, 80, 85, 86, 89, 90, 92

A

80,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

17.9. 00.00

80,00

076

Imagerie Pellerin / Imagerie D'Epinal

15 ark med militære figurer:

132, 133, 150, 155, 160, 169, 174, 177, 181, 186, 189, 190, 192, 193, 194

A

115,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

17.9. 00.00

115,00

077

Imagerie Pellerin / Imagerie D'Epinal

29 ark med militære figurer:

202, 203, 204, 207, 209, 213, 216, 221, 228, 229, 230, 232, 234, 235, 240, 251, 253, 258, 259, 273, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 392, 462, 681

A

200,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

17.9. 00.00

200,00

078

Imagerie Pellerin / Imagerie D'Epinal

Galerie des Rois de France: 1391, 1392

Galerie des Reines de France: 1394, 1395

Galerie des Rois & Reines de France: 1396, 1397, 1398, 1399, 1400

A

100,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

17.9. 00.00

100,00

079

Imagerie Nouvelle

756, 964, 1000 (med guldtryk)

A-B

30,00

Rob Roy

18.09. 19.15

70,00

080

Imagerie Réunies Jarville-Nancy

206, 301

A

20,00

Gustaf

18.09. 19.25

60,00

081

Imagerie Pellerin / Imagerie D'Epinal

Billedark med historiske motiver:

137, 156, 157, 165, 168, 175, 186, 187, 195, 197

A

100,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

17.9. 00.00

100,00

082

Jos. R. Vilimek, Prag (ca. 1945)

Fantastisk, komplet samling nr. I - XXXIV - meget flot kvalitet (3 ark er dobbelt ark). Enkeltark: ca. 50 x 70 xm.

I mappe med diverse tekster og vejledninger

A

500,00

Agathe

18.09. 12.45

 

1.600,00

083

J. F. Schreiber. Fortæpper (Neue Serie)

C (nyere version), C (gammel version), D (på lærred) F

A-B

100,00

 

 

084

J. F. Schreiber. Neue Serie - Grosses Format:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 (nyere vers.),

9a, 9a (nyere vers.),10

A

90,00

 

 

085

J. F. Schreiber.(Neue Serie - Grosses Format:

11, 12, 15, 16, 16 (nyere vers.), 19, 20

A

50,00

 

 

086

J. F. Schreiber. Neue Serie - Grosses Format:

21, 21a, 21a (nyere vers.),22, 27

A

35,00

 

 

087

J. F. Schreiber. Neue Serie - Grosses Format:

34, 35, 36, 37, 38

A-B

30,00

 

 

088

J. F. Schreiber. Neue Serie - Grosses Format:

40, 42, 44, 47, 48, 48 (nyere vers.), 49, 50

A

50,00

 

 

089

J. F. Schreiber. Neue Serie - Grosses Format:

51, 52, 53, 53a, 54, 55, 56, 57

A-B

50,00

 

 

090

J. F. Schreiber. Neue Serie - Grosses Format:

63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

A

50,00

 

 

091

J. F. Schreiber. Neue Serie - Grosses Format:

73, 74, 75, 76, 77, 77 (nyere vers.), 78, 79, 80

A

60,00

 

 

092

J. F. Schreiber. Neue Serie - Grosses Format:

84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 (Mondschein-Hintergrund)

A-B

150,00

 

 

093

J. F. Schreiber. Neue Serie - Grosses Format:

94, 95, 96, 100, 101, 102, 103, 104, 105

A

60,00

 

 

094

J. F. Schreiber. Neue Serie - Grosses Format:

106, 107, 108, 109, 110, 111

A-B

100,00

 

 

095

J. F. Schreiber. Neue Serie - Grosses Format:

112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120

A

75,00

 

 

096

J. F. Schreiber. Neue Serie - Grosses Format:

121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130

A

75,00

 

 

097

J. F. Schreiber. Neue Serie - Grosses Format:

131, 132, 133, 134, 134a, 135, 138, 139, 140, 142, 143

A

75,00

 

 

083-097

Samlet bud på 083-097

Total bid on 083-097

 

900,00

AB-A-H

18.09. 11.40

3.100,00

098

Fotoalbum med Schreiber-dekorationer fra a/b til 600. Alle i farver

 

50,00

Amager

18.09. 18.35

75,00

099

Fotoalbum med Schreiber-dekorationer fra 650. Hovedparten i farver

 

25,00

Amager

18.09. 18.35

75,00

100

Fotoalbum med Trentsensky-dekorationer. Alle i farver

 

50,00

Amager

18.09. 18.35

75,00

101

Suffløren - årgang 1944-1958

i 2 indbundne bøger

A

100,00

Rob Roy

18.09. 19.15

325,00

102

Schreiber: Allerneustes Theaterbilderbuch mit beweglichen Figuren. Pop-up bog genoptryk med 4 forskellige scenerier. Format 22 x 29 cm.

A

75,00

SOLGT/SOLD

Libber

17.9. 11.40

75,00

103

Schreiber: Theater-Bilderbuch. Pop-up bog genoptryk med 4 forskellige scenerier. Format 26,5 x 33 cm.

A

100,00

SOLGT/SOLD

Libber

17.9. 11.40

100,00

104

Gyldendal/Prior/Billing: D-teater (sammenklappeligt)

udgivet 1986 med komedien Klods Hans på karton, udstanset.

1 teksthefte. (Samlet i let beskadiget æske).

A

100,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

17.9. 08.15

100,00

105 F

Skandinavisk Mini Teater: H.C. Andersen teatret

udgivet 1988 i original æske. Sammenklappeligt D-teater med komedien Klods Hans.

A

200,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

17.9. 08.15

200,00

106

Skandinavisk Mini Teater:

Komedierne Hans og Grete og Rødhætte

trykt på karton i D-størrelse, udstanset. Flere af dekorationerne er meget sjældne, da de af ukendte årsager ikke blev udgivet.

A

200,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

17.9. 08.15

250,00

107 F

Skandinavisk Mini Teater: Thalia-teatret

Produceret 1985-1986. Teatret har plastisk proscenium og er udført i kunststof og aluminium. Ydre mål: 80x50 cm. Sceneåbning: 35x50 cm. Tilpasset til både A- og C- dekorationer.

Scenegulvet er fremstillet, så der også kan anvendes magnetisk figurføring. Figurførere hertil medfølger.

Teatret er forsynet med to sideskærme 80x50 cm samt tilhørende lysanlæg og opbevares i specialfremstillet kuffert.

A

750,00

Hansen

18.09. 09.20

1.250,00

108

Alfred Jacobsen:

Panama-arkene (2 ark)

A

400,00

Rob Roy

18.09. 19.15

950,00

109 F

Alfred Jacobsen:

Fyrtøjet - aldrig udgivet. Signeret af Rasmus Chr.

B

300,00

1M9M3H3

18.09. 08.30

750,00

110

Alfred Jacobsen: A-serien

Ark 1001, 1001a (2 opl.), 1002. Ialt 4 ark

B

150,00

 

 

111

Alfred Jacobsen: A-serien

Ark 1003 - 1019. Ialt 17 ark

A

600,00

 

 

112

Alfred Jacobsen: A-serien

Ark 1020 - 1045. Ialt 26 ark

A

900,00

 

 

113

Alfred Jacobsen: A-serien

Ark 1046 - 1062. Ialt 16 ark + extra udg. af 1046 + 1047

(Bemærk: 1053 existerer ikke)

A

600,00

 

 

114

Alfred Jacobsen: A-serien

Ark 1063 - 1080. Ialt 18 ark

A

600,00

 

 

115

Alfred Jacobsen: A-serien

Ark 1081 - 1092. Ialt 12 ark

Ark 1085 opklæbet på tyndt lærred

A

450,00

 

 

116

Alfred Jacobsen: A-serien

Ark 1093 - 1145. Adskillige ark i flere udgaver

A

500,00

 

 

110-116

Samlet bud på 110-116 (i trækasse)

Total bid on 110-116 (in a wooden-box)

 

3.500,00

AB-A-H

18.09. 11.40

6.600,00

117

Alfred Jacobsen:

Originalt teksthefte til "Aladdin" fra 1889. Indbundet.

Bag i bogen er de originale figurerfra ark 175 og 176 indsat enkeltvis på 13 nummererede sider .

A

75,00

SOLGT/SOLD

nGøjs

18.09. 11.50

250,00

118 F

Fransk perspektivteater (kukkasse)

fra anden halvdel af 1700-tallet

færdigbygget med ramme og 6 dekorationer, nummereret fra 289-294.

Teatret er erhvervet i Paris i 1968 for 3000 Franc.

French diorama

from the second half of the 16th. Century

consisting of a frame and 6 sets, numbered from 289-294.

The theatre has been purchased in Paris in 1968

for the amount of 3.000 Franc

 

1.250,00

Gustaf

18.09. 19.25

1.600,00

119

Imagerie Pellerin. Grand Theatre nouveu. Proscenium.

Nr. 1625

Imagerie Pellerin. Grand Theatre nouveu. Rideau

Nr. 1625

A-B

200,00

Gustaf

18.09. 19.25

225,00

120

Scholz. Urania. Proscenium nr. 5

Scholz. Urania. Vorhang nr. 5

A-B

125,00

Rob Roy

18.09. 19.15

150,00

121

Scholz. Urania. Proscenium nr. 11

A

50,00

Rob Roy

18.09. 19.15

110,00

122

Scholz. Figuark Aschenbrödel. nr. 22

A

25,00

Rob Roy

18.09. 19.15

60,00

123

Carl Larsen. Moderne figurer. Arket har tilhørt Alex Secher, som har forsynet arket med sit personlige stempel

A

100,00

Marius

18.09. 03.00

150,00

124

Carl Larsen. Stor horisont. Karton

A

100,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

18.09. 21.00

100,00

Inden for de næste dage modtager de endelige købere

en opgørelse på beløbet + forsendelse

samt nærmere instruktioner.

Tak for jeres medvirken til en spændende auktion!

 

Within a few days the final buyers

will receive a balance including delivery costs

and further information.

Thank you for participating this auction!

 

 

 

Den næste net-auktion begynder Lørdag den 15. september.

Auktionen er åben for alle - også "ikke"-medlemmer af

Dansk Modelteaterforening!

Hvis du har materiale, som du gerne vil sælge:

kontakt venligst Oldfux inden den 1. september

 

 

The next web-auction takes place from

Saturday the 15th of September!

Open for all - not only members of Dansk Modelteaterforening!

If you might have something to sell

- please contact Oldfux latest September the 1st