Auktion

Dansk Modelteaterforening

Auktionen startede den 1. juni 2018

The auction started June the 1st. 2018

Denne auktion er arrangeret af Oldfux

for Dansk Modelteaterforening.

For at deltage i auktionen skal man være medlem

af foreningen.

Er du ikke medlem, kan du henvende dig til foreningens sekretær: Hanne Slumstrup,

på mail: hanneslumstrup@gmail.com - tlf. 3216 0119


Alle bud kan kun foretages pr. mail til:

oldfux@oldfux.dk og mærkes: AUKTION.

Hvis du har tvivlspørgsmål kan du henvende dig på denne mail eller telefon 4042 2251, Sven-Erik Olsen.


Første gang, du byder, skal du meddele navn og evt. telefonnummer. Du kan - hvis du ønsker det - anvende et alias, så dit navn ikke figurerer på auktionslisten.

Når du har budt, bliver dit bud hurtigst muligt anført her på auktionslisten. Hvis dette bud ikke bliver overbudt inden for de følgende 24 timer, reserveres det købte til dig.

Hvis der ikke er budt på et auktionsnummer inden for 1 uge - slettes nummeret på listen.

Alle bud skal være i hele 5 kroner - når et bud er over 100 kroner skal det være i hele 10 kroner - og når det er over 500 kroner skal det være i hele 50 kroner.

Når auktionen er forbi får du en opgørelse over dit køb tillige med forsendelsesomksotninger, som bedes indbetalt på Dansk Modelteaterforenings bankkonto - eller Mobile pay. Når beløbet er modtaget, afsendes dit køb til dig.


Kvalitetesbetegnelser:

A = God med minimale beskadigelser

B = Pæn, ridser og revner i arkets kant, let slidt

C=  Ridser og revner i arket, i visse tilfælde på selve

       motivet, tydelige tegn på slitage


God fornøjelse med auktionen!

VIGTIG INFORMATION

Auktionen går jo forrygende, og den er temmelig hektisk indimellem. Derfor bedes alle huske, at I på mailen skal skrive jeres alias hver gang, og I bedes altid angive det konkrete bud i kroner - altså ikke, at I vil forhøje det nuværende bud med så og så meget - altid en nøjagtig beløbs-angivelse af jeres bud.

Alle auktionsnumre er på papir!

Ingen ark er opklæbede!


Kulørt markering: Auktionsnummeret er solgt


Auktionen er lukket 12. juni kl. 07.00

Se venligst info

under auktionskataloget

This auction is prepared by Oldfux

for Dansk Modelteaterforening.

You can only participate in the auction if you are member of the society.

If you wish to become a member - please contact the secretary, Hanne Slumstrup:

hanneslumstrup@gmail.com - phone (0045) 3216 0119


All bids can only be made on mail to:

oldfux@oldfux.dk - marked AUCTION.

If you might have any questions - please contact us by mail or by phone to (0045) 4042 2251, Sven-Erik Olsen.


First time you are making a bid, please mention your name and address. If you wish - you can use an alias, so your name doesn't appear at the auction-list.

When you have made your bid it will be published at the list as fast as possible, and if there are no other bids within the next 24 hours, it will be reserved for you for shipment, when the auction is finished.

If a lot has not had any bid at all within 1 week it will be deleted from the list.

All bids shal be made in Danish Kroner (1 Danish Krone is app. 0,14 €).


When the auction is over we will send you an invoice including delivery and transferring costs.

When the amount has been paid to our accont, it will be shipped to you with GLS.

There are no further costs such as salary etc.


Type of quality:

A = Good with minor scratches

B = Acceptable but with scratces and cracks at the edges

C = Scratches and cracks at the edges, sometimes on the

      motive


We hope you will enjoy the auction!

IMPORTANT INFORMATION

The auction is running very fast from time to time. Therefore we ask you kindly to mention your alias every time you are making a bid, and always in Danish Kroner - please do not only mention, that you are increasing a certain lot with such and such - always excactly the actual and specific amount of your bid

All lots are on paper! None of the sheets are glued on cardboard


Coloured marking: The lot is sold


Auction is closed June the 12th. 07.00 a.m.

Please look for information

below this catalogue

Auktions nr.

Ark nr.

Betegnelse

Stand

Startbud

Byder

Slutbud

Auction no.

Sheet no.

Description

Condition

Initial Bid

Bidder

Final bid

01

 SOLGT / SOLD

Hubert Graf von

Küchelstein

Aller: Der var Engang

3 foldede originale ark.

3 folded original sheets

A

7,50 DKK / 1,00 €

07.06. 09.30

Hubert Graf von

Küchelstein: 160

160,00 

02

 SOLGT / SOLD

Hubert Graf von

Küchelstein

Aller: Robin Hood

udskårne og hele ark, overkomplet

Cut and complete sheets

Overcomplete

B

7,50 DKK / 1,00 €

02.06. 15.45

Hubert Graf von

Küchelstein: 70

70,00

03

 SOLGT / SOLD

Schäfer

Aller: Baskervilles Hund

udskårne og hele ark

komplet

Cut and complete sheets

B

7,50 DKK / 1,00 €

03.06. 16.15

Schäfer: 350

350,00

04

 SOLGT / SOLD

Schäfer

Aller: Der Var Engang, Skatteøen, Hans og Grethe, Rødhætte, Peder Most,

De tre Musketerer,

Spurve under Taget,

Jeppe på Bjerget,

Troldens Næsering

Udskårne og hele ark.

Overkomplet (ganske få ark mangler). På nogle ark mangler enkelte figurer og dele.

Cut and complete sheets.

Overcomplete (a few sheets are missing). On some sheets a few characters and small parts are missing

B

7,50 DKK / 1,00 €

07.06. 15.00

Schäfer: 600

600,00

05

200, 201, 202, 203

SOLGT / SOLD

BHB

4 Münchener Bilderbogen

Costumbilder aus verschiedene Jahrhunderten

200 (2. Auflage),

201

202 (2. Auflage)

203

A

7,50 DKK / 1,00 €

04.06. 18.20

BHB: 90


90,00


06

265, 272, 296,

305, 312

 SOLGT / SOLD

BHB

5 Münchener Bilderbogen

265 Der Kronungszug . . .

272 Volkstrachten

296 (5. Aufl) Zur Geschichte..

305 Zur Geschichte . . .

312 Eine Familie und . . . .

B

7,50 DKK / 1,00 €

04.06. 18.20

BHB: 90

 

90,00


07

321, 322, 343, 349,

373, 382, 391

 SOLGT / SOLD

BHB

7 Münchener Bilderbogen

Zur Geschichte der Costüme


B

7,50 DKK / 1,00 €

04.06. 18.20

BHB: 90

 90,00

08

401, 419, 420, 437,

449, 466, 479, 484,

499

 SOLGT / SOLD

BHB

9 Münchener Bilderbogen

Zur Geschichte der Costüme


B

7,50 DKK / 1,00 €

04.06. 18.20

BHB: 90

90,00

09

506, 513, 526,

531, 538

 SOLGT / SOLD

BHB

5 Münchener Bilderbogen

Zur Geschichte der Costüme


B

7,50 DKK / 1,00 €

04.06. 18.20

BHB: 90

90,00

10

1525

SOLGT / SOLD

RobinHood

Pellerin. Decor de théatre

Prisons et coulisses

B

7,50 DKK / 1,00 €

04.06. 22.00

RobinHood: 85

85,00

11

1512

SOLGT / SOLD

RobinHood

Pellerin. Petit Theatre

B

7,50 DKK / 1,00 €

04.06. 22.00

RobinHood: 85

85,00

12

1514

 SOLGT / SOLD

BHB

Pellerin. Petit Théatre

C

7,50 DKK / 1,00 €

04.06. 22.30

BHB: 60

60,00

13

1552 / 1553 

SOLGT / SOLD

RobinHood

Pellerin. Nouveau Théatre

B

7,50 DKK / 1,00 €

04.06. 22.00

RobinHood: 60

60,00

14

1625 / 1626

SOLGT / SOLD

RobinHood

Pellerin.

Grand Théâtre Nouveau

nr. 1625. Proscenium

no. 1626. Rideau

A-B

7,50 DKK / 1,00 €

04.06. 22.00

RobinHood: 500

500,00

15

2300, 2301, 2302

 SOLGT / SOLD

Rasmus

Imagerie D'Épinal

Personnages de Théatre

3 ark på karton

3 sheets on cardboard

A

7,50 DKK / 1,00 €

06.06. 22.00

Rasmus: 110

110,00

16

 SOLGT / SOLD

Schäfer

Carl Larsen

Horisont

A

7,50 DKK / 1,00 €

03.06. 19.30

Schäfer: 400

400,00

17

 SOLGT / SOLD

F.E.

Carl Larsen

Horisont

A

7,50 DKK / 1.00 €

02.06. 10.45

F.E.: 350

350,00

18

52

 SOLGT / SOLD

Hubert Graf von

Küchelstein

Alfred Jacobsen

Figurark Valdemar Sejr (2)

B

7,50 DKK / 1.00 €

05.06. 21.45

Hubert Graf von

Küchelstein: 110

110,00

19

132, 141, 150,

155, 186, 196

 SOLGT / SOLD

F.E.

Alfred Jacobsen

6 figurark i 100-serien

nr. 132: div. figurer

nr. 141: Tommeliden

nr. 150: Alfer

nr. 155: Capriciosa

nr. 186: Fyrtøjet

nr. 196

B

7,50 DKK / 1,00 €

05.06. 9.30

F.E.: 750

750,00

20

142, 174, 179 (2x),

189, 180

 SOLGT / SOLD

B.J.

Alfred Jacobsen

6 dekorationsark i 100-serien

B

7,50 DKK / 1,00 €

02.06. 11.15

BJ.: 250

250,00

21

231, 231, 232,

233, 234, 285

 SOLGT / SOLD

F.E.

Alfred Jacobsen

6 figurark i 200-serien

nr. 231: 1. udg. div. fig.

nr. 231: 2. udg. div. fig.

nr. 232: Kapt. Grants børn 1

nr. 233: Kapt. Grants børn 2

nr. 234: Kalifen paa eventyr

nr. 285: Djævle, alfer

B-C

7,50 DKK / 1,00 €

03.06. 9.30

F.E.: 250

250,00

22

234, 270, 275, 278

 SOLGT / SOLD

Schäfer

Alfred Jacobsen

4 dekorationsark i 200-serien

B-C

7,50 DKK / 1,00 €

01.06. 20.00

Schäfer: 150

150,00

23

265, 268, 289

 SOLGT / SOLD

F.E.

Alfred Jacobsen

3 dekorationsark i 200-serien

uden hvid kant

without white edge

C

7,50 DKK / 1,00 €

01.06.10.30

F.E. 200

200,00

24

310, 314, 325,

346, 348

SOLGT / SOLD

Amk

Alfred Jacobsen

5 dekorationsark i 300-serien

325 (uden hvid kant)

325 without white edge

B-C

7,50 DKK / 1,00 € 

 04.06. 21.30

Amk.: 75

75,00

25

 SOLGT / SOLD

B.J.

Carl Larsen

En Festaften i Tivoli

6 ark

B

7,50 DKK / 1,00 €

02.06. 16.30

B.J.: 500

500,00

26

 SOLGT / SOLD

Rasmus

Carl Larsen

Skov A-B-C-D

A

7,50 DKK / 1,00 €

01.06.8.00

Rasmus: 20

20,00

27

SOLGT / SOLD

Amk

Carl Larsen

Skov A-B-C-D

B

7,50 DKK / 1,00 €

01.06. 20.00

Amk: 30

30,00

28

115a, 115b, 115c

 SOLGT / SOLD

RobinHood

J. Scholz

Schrekenpforte

C

7,50 DKK / 1,00 €

02.06. 18.30

RobinHood: 150

150,00

29

118a, 118b, 118c

 SOLGT / SOLD

Schäfer

J. Scholz

Schmiede

C

7,50 DKK / 1,00 €

03.06. 16.15

Schäfer: 350

350,00

30-41


Alfred Jacobsen.

Ark i A-størrelsen på papir.Ark mærket med * er med intakt hvid kant

ingen markering = delvis afskåret hvid kant

Trsp. = transparent

er markeret med #


Alfred Jacobsen. Sheets in A-size on paper.


Sheets marked

with * are with original white edge

No marking:

sheet partly offcut white edge

Trsp. = transparent

is marked with #30

1003#, 1004,

1015

 SOLGT / SOLD

Nemo

3 ark

B-C

7,50 DKK / 1,00 €

03.06. 23.15

Nemo: 70

70,00

31

1015, 1019,

1033#, 1037#

 SOLGT / SOLD

Schäfer

4 ark

B-C

7,50 DKK / 1,00 €

02.06. 14.00

Schäfer: 250

250,00

32

1037#, 1040#,

1042#, 1043#

 SOLGT / SOLD

F.E.

4 ark

B-C

7,50 DKK / 1,00 €

03.06. 9.30

F.E.: 120

120,00

33

1041*, 1042#,

1043#, 1047,

1066

 SOLGT / SOLD

F.E.

5 ark

B-C

7,50 DKK / 1,00 €

02.06. 10.45

F.E.: 150

150,00

34

1046/1068#*

1047*, 1048, 1049

 SOLGT / SOLD

F.E.

4 ark

B-C

7,50 DKK / 1,00 €

02.06. 10.45

F.E.: 150

150,00

35

1047*, 1048,

1051*, 1052*

 SOLGT / SOLD

F.E.

4 ark

B-C

7,50 DKK / 1,00 €

03.06. 9.30

F.E.: 200

200,00

36

1051*, 1056#,

1057*, 1060#

 SOLGT / SOLD

F.E.

4 ark

B-C

7,50 DKK / 1,00 €

03.06. 9.30

F.E.: 120

120,00

37

1056*#, 1061#,

1066, 1072#

 SOLGT / SOLD

BHB

4 ark

B-C

7,50 DKK / 1,00 €

03.06. 23.30

BHB: 70

70,00

38

1073*#1074*

1081*, 1082

 SOLGT / SOLD

Nemo

4 ark

B-C

7,50 DKK / 1,00 €

03.06. 23.15

Nemo: 70

70,00

39

1073#, 1086#,

1093*, 1095#,

1096*

 SOLGT / SOLD

F.E.

5 ark

B-C

7,50 DKK / 1,00 €

02.06. 23.00

F.E.: 500

500,00

40

1086#, 1097#,

1099#, 1102#

1103*

 SOLGT / SOLD

Rasmus

5 ark

B-C

7,50 DKK / 1,00 €

06.06. 09.00

Rasmus: 80

80,00

41

1099#, 1102*#,

1103*, 1105*

 SOLGT / SOLD

Rasmus

4 ark

B-C

7,50 DKK / 1,00 €

06.06. 09.00

Rasmus: 80

80,00

42

10, 11, 12, 74, 214

SOLGT / SOLD

Amk

 Alfred Jacobsen

Danske Billeder:

Håndværkere,

Nationaldragter,

Figurer fra Gaden,

Pantomimefigurer,

Nordens Guder

B

7,50 DKK / 1,00 €

 04.06. 21.30

Amk.: 130

130,00

43

66, 345, 373

 SOLGT / SOLD

Hubert Graf von

Küchelstein

 Alfred Jacobsen

Danske Billeder:

Julemotiver

B

7,50 DKK / 1,00 €

03.06. 13.00

Hubert Graf von

Küchelstein: 70

70,00

44

104, 228, 354

+ 3 ark fra 

Husdyrenes liv

 SOLGT / SOLD

Rasmus

Alfred Jacobsen

Danske Billeder:

Dyremotiver

B

7,50 DKK / 1,00 € 

04.06. 18.15

Rasmus: 130

130,00

45

 SOLGT / SOLD

F.E.

Alfred Jacobsen

Den lille Hornblæser

fra Børnenes Julegave 1898

B

7,50 DKK / 1,00 €

03.06. 17.15

F.E.: 250

250,00

46

277, 1058, 1072

 SOLGT / SOLD

F.E.

 Alfred Jacobsen

3 figurark til

Kaliffen paa Eventyr,

Gøngehøvdingen,

Tordenskjold i Dynekilen,

Smuglere, Paa Flugten

B

7,50 DKK / 1,00 €

03.06. 9.30

F.E.: 200

200,00

47

1628, 1630

SOLGT / SOLD

RobinHood

 Imagerie d'Epinal

A

7,50 DKK / 1,00 €

04.06. 22.00

RobinHood: 150

150,00

48

1632, 1633, 1634,

1635, 1636, 1637

 SOLGT / SOLD

BHB

Imagerie d'Epinal

1636 opklæbet

1636 on cardboard

B

7,50 DKK / 1,00 €

07.06.14.00

BHB: 235

235,00

49

1638, 1639, 1640,

1642, 1643, 1644

SOLGT / SOLD

Rasmus

Imagerie d'Epinal

B

7,50 DKK / 1,00  €

07.06.10.00

Rasmus: 235


235,00


50

1646, 1647, 1648,

1649, 1652, 1653

SOLGT / SOLD

RobinHood

Imagerie d'Epinal

A

7,50 DKK / 1,00 €

08.06.09.25

RobinHood: 245

245,00

51

1654, 1655, 1656,

1657, 1658, 1659

 SOLGT / SOLD

BHB

 Imagerie d'Epinal

B

7,50 DKK / 1,00 €

07.06.14.00

BHB: 235

235,00

52

1660, 1661, 1662,

1663, 1665

SOLGT / SOLD

Rasmus

 Imagerie d'Epinal

B-C

7,50 DKK / 1,00 €

07.06. 10.00

Rasmus: 235

235,00

53

1666, 1667, 1668

1669, 1670, 1671

 SOLGT / SOLD

BHB

  Imagerie d'Epinal

A

7,50 DKK / 1,00 €

07.06.14.00

BHB: 235

235,00

54

1674, 1675,

1676: (uden kant -

without white edge)

1677, 1678, 1679,

1681, 1681

SOLGT / SOLD

RobinHood

  Imagerie d'Epinal

B

7,50 DKK / 1,00 €

08.06.09.25

RobinHood: 245

245.00

55

301, 304, 306, 308,

313, 314

SOLGT / SOLD

Amk

 Alfred Jacobsen

C-størrelsen

B-C

7,50 DKK / 1,00 €

 03.06. 22.15

Amk: 130

130,00

56

314, 319, 324, 325,

327, 328

 SOLGT / SOLD

B.J.

 Alfred Jacobsen

C-størrelsen

B

7,50 DKK / 1,00 €

03.06. 10.30

B.J.: 200

200,00

57

329, 330, 335, 338,

339, 341

 SOLGT / SOLD

Cliff

 Alfred Jacobsen

C-størrelsen

B

7,50 DKK / 1,00 €

03.06. 13.15

Cliff: 160

160,00

58

344, 345, 346,

347, 349

 SOLGT / SOLD

F.E.

 Alfred Jacobsen

C-størrelsen

B

7,50 DKK / 1,00 €

03.06. 9.30

F.E.: 120

120,00

59

376, 377, 385,

386, 391

 SOLGT / SOLD

F.E.

 Alfred Jacobsen

C-størrelsen

A

7,50 DKK / 1,00 €

03.06. 9.30

F.E.: 120

120,00

60

1, 2, 3, 4

 SOLGT / SOLD

Rasmus

J. F. Schreiber

A

7,50 DKK / 1,00 €

04.06. 18.15

Rasmus: 120

120,00

61

7, 8, 9, 9a, 10

 SOLGT / SOLD

Rasmus

 J. F. Schreiber

A

7,50 DKK / 1,00 €

04.06. 18.15

Rasmus: 120

120,00

62

16, 35, 36, 37, 38

 SOLGT / SOLD

Rasmus

 J. F. Schreiber

B

7,50 DKK / 1,00 €

04.06. 18.15

Rasmus: 120

120,00

63

38, 40, 47, 50, 55

 SOLGT / SOLD

Rasmus

 J. F. Schreiber

A

7,50 DKK / 1,00 €

04.06. 18.15

Rasmus: 120

120,00

64

56, 57, 65, 66, 67

 SOLGT / SOLD

Rasmus

 J. F. Schreiber

B

7,50 DKK / 1,00 €

04.06. 18.15

Rasmus: 120

120,00

65

67, 69, 73, 74

 SOLGT / SOLD

Rasmus

 J. F. Schreiber

A

7,50 DKK / 1,00 €

04.06. 18.15

Rasmus: 120

120,00

66

74, 77, 78, 79, 80

 SOLGT / SOLD

Rasmus

 J. F. Schreiber

A

7,50 DKK / 1,00 €

04.06. 18.15

Rasmus: 120

120,00

67

83, 86, 87, 88, 89

SOLGT / SOLD

Rasmus

 J. F. Schreiber

B

7,50 DKK / 1,00 €

08.06. 23.50

Rasmus: 260

260,00

68

97, 98, 102,103,

104, 105

SOLGT / SOLD

Rasmus

 J. F. Schreiber

A

7,50 DKK / 1,00 €

05.06. 18.15

Rasmus: 130

130,00

69

112, 114, 117,

118, 119, 120

 SOLGT / SOLD

Rasmus

 J. F. Schreiber

B

7,50 DKK / 1,00 €

04.06. 18.15

Rasmus: 120

120,00

70

120, 121, 122, 123

 SOLGT / SOLD

Rasmus

 J. F. Schreiber

B

7,50 DKK / 1,00 €

04.06. 18.15

Rasmus: 120

120,00

71

104, 112, 124,

125, 126

SOLGT / SOLD

Rasmus

 J. F. Schreiber

B

7,50 DKK / 1,00 €

08.06. 23.50

Rasmus: 180

180,00

72

134, 134a, 135,

140, 141, 143

 SOLGT / SOLD

xyz123

 J. F. Schreiber

B

 7,50 DKK / 1,00 €

10.06. 23.30

xyz123: 250

250,00

73

21, 22, 55, 56, 57

 SOLGT / SOLD

xyz123

J. F. Schreiber

A

7,50 DKK / 1,00 €

07.06. 00.30

xyz123: 150

150,00

74

 SOLGT / SOLD

BHB

 J. F. Schreiber

ca. 55 ark i pæn kvalitet.

Bagtæpper er intakte,

men alle kulisser er skåret

i enkelt-dele - ikke opklæbet

 App. 55 sheets in fine quality.

Back drops are in original size

but all sheets with set-pieces

are cut in single parts - but not glued on cardboard


7,50 DKK / 1,00 €

05.06. 15.15

BHB: 550

550,00

75

400 ab,

Vorhang No 5   

neu

 SOLGT / SOLD

RobinHood

 J. F. Schreiber

C

7,50 DKK / 1,00 €

02.06. 11.30

RobinHood: 250

250,00

76

27, 27a, 114

SOLGT / SOLD

Schäfer


 J. Scholz

C

7,50 DKK / 1,00 €

03.06. 16.15

Schäfer: 150

150,00

77

11, T3

 SOLGT / SOLD

Hubert Graf von

Küchelstein

 J. Scholz

Urania-proscenium,

Vorhang

C

7,50 DKK / 1,00 €

02.06. 15.45

Hubert Graf von

Küchelstein: 310

310,00

Inden for de næste dage modtager de endelige købere

en opgørelse på beløbet + forsendelse

samt nærmere instruktioner.

Tak for jeres medvirken til en spændende auktion!


Within a few days the final buyers

will receive a balance including delivery costs

and further information.

Thank you for participating this auction!