11. december

Det er ikke nemt at forske i den gamle dukketeaterhistorie, og hvis man kaster sig over de engelske forlag, får man nok at gøre.

Der var så mange forskellige udgivere som stjal fra hinanden med arme og ben, at det gør det til en næsten umulig opgave, hvis man prøver at danne sig et nogenlunde systematisk overblik over den engelske dukketeaterproduktion i 1800- og 1900-tallet.

Helt så slemt står det ikke til i Danmark. Vi har en nogenlunde viden om de relativt få forlag, som har vovet sig ud i fremstilling af dukketeatre, ark og tilhørende komedier, men alligevel kan der til tider også snige sig lidt forvirring ind her.

Familien X er et eksempel på dette, for man må ikke tro, at der i denne familie har været en kontinuerlig arvefølge fra faderen til de efterlevende børn, som man har set det hos for eksempel Vilhelm Prior.

I familien X kan man måske snarere sammenligne relationerne mellem fader og søn, som de har været hos brygger Jacobsen, der ikke ligefrem reagerede med faderlig omsorg på sønnens initiativer.

X repræsenteres af to generationer, startende med XX (født 1813 i København). Han grundlagde XXX i 1836 efter at have gennemgået en boghandleruddannelse i Riises Boghandel.

Den tids boghandlervirksomhed adskilte sig en del fra den nuværende, idet flere boghandlere også etablerede lejebiblioteker, trykkerier og bogbinderier. For XX's vedkommende blev boghandlervirksomheden suppleret med et lejebibliotek, mens der tilsyneladende ikke har været andre aktiviteter forbundet hermed.

I 1836 giftede XX sig med Marie Christine Wilhelmine Bech, med hvem han i 1839 fik sønnen XXXX. Hustruen døde i 1853 og året efter giftede XX sig igen med Caroline Marie Louise Fogh.

I disse år bredte neu-ruppiner-arkene sig ud over hele Europa, og XX så også nogle muligheder inden for dette forretningsområde, idet han importerede en række af disse ark til salg i Danmark.

Sammen med dukketeaterarkene måtte han naturligvis fremstille nogle teksthefter, men han har tilsyneladende også anvendt tysk producerede billedark, som især i tiden efter krigen 1848-1850 nød stor popularitet i befolkningen.

XX udgav en samling dukketeaterkomedier – benævnt ”En Samling smaae Theater-Forestillinger for Børn, letfattelige og at udføre med Figurer”.

Se svaret nederst på siden!

Denne beretning fortæller om nogle mennesker, som er en del af det danske dukketeaters historie.

Uheldigvis har drillenissen fjernet navne m.m. og erstattet med nogle X'er.

 

Så - derfor:

 

1. Hvem eller hvad er X

 

2. Hvem eller hvad er XX

 

3. Hvem eller hvad er XXX

 

4. Hvem eller hvad er XXXX

 

Der gives 5 point for hvert rigtigt svar

på de 4 spørgsmål.

 

Svarene skal være sendt til:

seo@grafisk-werk.dk

senest kl. 23.59 den 11. december

 

Husk at mærke din mail:

Svar 11. december

 

Hvis du svarer før 11. december

gælder besvarelsen ikke

Højt fra træets grønne top

Tekst: Peter Faber, 1848

Melodi: E. Horneman

 

Højt fra træets grønne top

stråler juleglansen,

spillemand, spil lystigt op,

nu begynder dansen.

Læg nu smukt din hånd i min,

ikke rør' ved den rosin!

Først skal træet vises,

siden skal det spises.

Svar på dagens spørgsmål:

 

Det er ikke nemt at forske i den gamle dukke-teaterhistorie, og hvis man kaster sig over de engelske forlag, får man nok at gøre.

Der var så mange forskellige udgivere som stjal fra hinanden med arme og ben, at det gør det til en næsten umulig opgave, hvis man prøver at danne sig et nogenlunde systematisk overblik over den engelske dukketeaterproduktion i 1800- og 1900-tallet.

Helt så slemt står det ikke til i Danmark. Vi har en nogenlunde viden om de relativt få forlag, som har vovet sig ud i fremstilling af dukketeatre, ark og tilhørende komedier, men alligevel kan der til tider også snige sig lidt forvirring ind her.

Familien Jordan er et eksempel på dette, for man må ikke tro, at der i denne familie har været en kontinuerlig arvefølge fra faderen til de efterlevende børn, som man har set det hos for eksempel Vilhelm Prior.

I familien Jordan kan man måske snarere sammenligne relationerne mellem fader og søn, som de har været hos brygger Jacobsen, der ikke ligefrem reagerede med faderlig omsorg på sønnens initiativer.

Jordan repræsenteres af to generationer, startende med Heinrich Ludvig Jordan (født 1813 i København). Han grundlagde Jordans Boghandel i 1836 efter at have gennemgået en boghandleruddannelse i Riises Boghandel.

Den tids boghandlervirksomhed adskilte sig en del fra den nuværende, idet flere boghandlere også etablerede lejebiblioteker, trykkerier og bogbinderier. For Heinrich Ludvig Jordans vedkommende blev boghandlervirksomheden suppleret med et lejebibliotek, mens der tilsyneladende ikke har været andre aktiviteter forbundet hermed.

I 1836 giftede Heinrich Ludvig Jordan sig med Marie Christine Wilhelmine Bech, med hvem han i 1839 fik sønnen Hagbarth Emil Otto Ludvig Jordan. Hustruen døde i 1853 og året efter giftede Heinrich Ludvig Jordan sig igen med Caroline Marie Louise Fogh.

I disse år bredte neu-ruppiner-arkene sig ud over hele Europa, og Heinrich Ludvig Jordan så også nogle muligheder inden for dette forretningsområde, idet han importerede en række af disse ark til salg i Danmark.

Sammen med dukketeaterarkene måtte han naturligvis fremstille nogle teksthefter, men han har tilsyneladende også anvendt tysk producerede billedark, som især i tiden efter krigen 1848-1850 nød stor popularitet i befolkningen.

Heinrich Ludvig Jordan udgav en samling dukketeaterkomedier – benævnt ”En Samling smaae Theater-Forestillinger for Børn, letfattelige og at udføre med Figurer”.

 

 

OBS!

I forbindelse med ekstra-opgaven om en julesang bedes man notere sig,

at indsendte vers skal indsendes på en separat mail med overskriften: Julesang

- ellers risikerer du, at dit eller dine vers bliver overset i bunken af indsendte bidrag.

Husk, at du gerne må indsende flere vers,

og at fristen for indsendelse

er søndag den 17. december kl. 23.59

Den store ekstra opgave

 

Læs teksten til Peter Fabers herlige - og nok mest kendte danske julesang.

 

Rimene kører efter en meget enkel recept:

A

B

A

B

A

A

B

B

 

Den store ekstra opgave lyder på, at du skal skrive et vers efter samme recept.

Verset skal naturligvis kunne synges på melodien (hvis der virkelig skulle være én, som ikke kender den, kan melodien til "I en kælder sort som kul" også anvendes).

 

Verset skal altså have samme orden i rimene, som ovenfor nævnt - og - det skal handle om dukketeater på den ene eller anden måde.

 

Du skal indsende dit - eller dine - vers senest søndag aften

den 17.12. kl. 23.59 - så du har således rigtig god tid.

 

Og her følger beregningen af points til denne specielle opgave.

 

For at indsende et eller flere vers modtager du 10 points, men indsender du flere vers modtager du ikke flere points.

 

"Hvorfor skal jeg så indsende mere end eet?", spørger du meget naturligt.

 

Hertil svarer den rare julekalenderproducent i bedste Alfred Jacobsen-stil:

"Jo ser du, min ven, alle de indsendte vers bliver slået op den 18.12., og versene deltager så i en afstemning blandt alle deltagere af julekalenderen (man kan ikke stemme på sin egen), så jo flere vers - jo flere points måske.

Pointene gives ud fra følgende kriterier:

Bedste vers: 100 points

Næstbedste vers: 50 points - og det 3. vers får 25 points

(obs - dette er en lille ændring i forhold til den oprindelige plan, som ikke kunne gennemføres, da de fleste deltagere har indsendt mere end 1 vers.)

 

"Hvad nu, hvis jeg slet ikke dur til at digte", spørger du måske?

 

"Det er selvfølgelig synd for dig, men du kan alligevel opnå nogle points, for man får 25 points for at deltage i afstemningen".

 

"Jo, det er jo meget godt", svarer du måske, "men det er jo ikke så meget, som dem, der digter, får. Hvorfor skal det gå ud over mig, der ikke kan digte og rime?

 

"Også her må jeg trøste dig, min ven", svarer den forstående og empatiske, efterhånden hårdt arbejdende, julekalenderproducent, "for dem, der stemmer på det vers, som er bedst, får også 100 points i bonus, og dem, der stemmer på det næstbedste får 90 points - og så fremdeles lige til det tiende bedste vers."

 

"Nå - det var godt - så kan jeg måske stadig nå at vinde", svarer du, "så er der da lidt retfærdighed til."

 

"Netop", svarer den ualmindelig venlige, rolige, forstående og yderst tålmodige julekalenderproducent - "jeg er nemlig rigtig i gavehumør for tiden, og ikke nok med det - jeg vil offentliggøre de 10 vers på vores web-site og på Facebook, således at alle familier, der beskæftiger sig med dukketeater, kan synge en ny sang juleaften! - bliver det ikke sjovt?"

 

Og hertil svarer du: "Meget muligt - bare jeg vinder!"

 

Julekalenderproducenten: SUK! - det vigtigste er ikke at vinde, det er at være med!

(Han kunne godt selv høre, at det lød lidt hult).