21. december

I dag står det store slag!

 

Du har måske tilkendegivet, at du gerne ville gamble med et antal points fra din pulje.

Og nu skal vi så se, om du kan klare det.

- så her er spørgsmålene, og i modsætning til de hidtidige spørgsmål,

hvor hr. Oldfux indimellem har været mild og venlig i bedømmelsen af de indsendte svar,

er der i dag overhovedet ingen kære mor - så ved du det!

 

Nu følger 10 spørgsmål.

Hvert spørgsmål giver 1 points, og hvis du ikke har gamblet noget - ja - så får du points for de rigtige svar,

men har du satset, så gælder det kun, hvis alle 10 spørgsmål besvares rigtigt!

Bare eet forkert svar - så har du mistet de points, som du satsede

men svarer du rigtigt på alle 10 - ja så er der 10 points ved kasse 1

- så det er bare herligt!

 

 

Der følger her nogle udsagn om forskellige mennesker og begivenheder

som Alfred Jacobsen på den ene eller anden måde har været involveret i.

 

 

1.

Han blev født den 9. september og var aktiv på mange fronter.

Han tegnede både dekorationer og julemotiver til Alfred Jacobsen.

Han opholdt sig i en nogle år i en europæisk hovedstad,

men vendte hjem på grund af sygdom.

Hvem er det?

 

2.

Alfred Jacobsen syntes godt om hans kunstneriske arbejder,

og manden var meget alsidig. Blandt andet var han både bibliotekar og krigskorrespondent.

Gennem årene var AJ inspireret af mandens værker til 3 forskellige udgivelser.

To af disse udgivelser opnåede at have helt forskellige figurark.

Hvilken to AJ-komedier drejer det sig om?

 

3.

Allerede som 28-årig udstillede han på Charlottenborg,

og i mange år illustrerede han historiske romaner.

Især har han tegnet meget til to danske forfattere, som var virksomme inden for dette felt.

Såvel Carl Bloch som Frederik Vermehren har undervist ham på Kunstakademiet.

Hvem er det?

 

4.

Han arbejdede sammen med Alfred Jacobsen ret sent i sin karriere, men han blev ikke ret gammel.

Han indledte sin karriere som malersvend og virkede i en periode som teatermaler på Odense Teater.

Senere kom han i lære som litograf, og i 1930'erne vandt han en plakatkonkurrence.

Han har tegnet både dekorationer og figurark til Alfred Jacobsen.

Hvem er han?

 

5.

Alfred Jacobsen arbejdede sammen med ham i slutningen af sit virke,

og en breveksling mellem de to fortæller, at der var planer om yderligere samarbejde.

Personen overlevede Alfred Jacobsen i mere end 20 år.

Hvem er det?

 

6.

De havde ikke ligefrem et godt forretningsmæssigt forhold,

og i flere omgange måtte de gå rettens vej for at klare indbyrdes stridigheder.

Hvem mødte Alfred Jacobsen i retten?

 

7.

Alfred Jacobsen havde et yderst hidsigt temperament, og indimellem løb han ind i stridigheder.

En mand, ved navn Hohlenberg, fik "læst og påskrevet" af Alfred Jacobsen i et tidsskrift

som Alfred Jacobsen selv udgav.

Hvad var navnet på dette tidsskrift?

 

8.

Da Alfred Jacobsen udgav sin første udgave af Suffløren,

optrådte der en pudsig og iøjnefaldende stavefejl.

Hvilken?

 

9.

Alfred Jacobsen arbejdede sammen med ham i forbindelse med udgivelsen af "Illustrerede Julesalmer".

Samme kunstner havde også ved adskillige andre lejligheder haft sin gang hos AJ

- blandt andet med nogle historiske billedtavler.

Hvilken kunstner?

 

10.

Alfred Jacobsen indledte kort før 1. verdenskrig et samarbejde med en dansk-amerikaner,

som gerne ville markedsføre det danske dukketeater i USA.

Hvad hed denne mand?

 

 

 

Svar på dagens spørgsmål:

 

 

1) Johan Nicolai Carsten Ravn

 

2) "Gøngehøvdingen" og "Tordenskjold" (senere kaldet "Tordenskjold i Marstrand")

 

3) Poul Steffensen

 

4) Aage Sikker Hansen

 

5) Aage Barfoed Møller

 

6) Carl Larsen

 

7) Teaterbladet

 

8) Lövtræde i stedet for Lövstræde (se note)

 

9) Louis M. Moe

 

10) Axel Range

 

 

"Hold da op, den var svær" - det har nogle af deltagerne skreve

- andre har tilkendegivet, at "den var da ikke så kompliceret".

Well - well, - vi har alle vore meninger.

Men opgaven har rykket lidt på placeringerne, da der jo uheldigvis er nogle,

som har mistet de points, som de satsede.

 

NOTE

Nogle af deltagerne har (helt utilsigtet fra julekalender-over-bestyrerens side) ikke bemærket,

at der stod stavefejl.

Men til gengæld kan man jo så diskutere, hvad der er en stavefejl.

Fra julekalender-over-bestyrerens side var fejlen helt klart Løvtræde - i stedet for Løvstræde.

Men enkelte har påpeget et manglende "f" i titlen på bladet.

Dette kan bero på den tids retskrivning, men er alligevel af julekalender-over-bestyreren

blevet godkendt som et gyldigt alternativt svar.