13. december

Hvem blev ældst?

1. Alfred Jacobsen / X. Carl Larsen / 2. AJ og CL blev lige mange år gamle

 

Hvilken komedie til dukketeater udkom først?

1. Snehvide / X. Hokuspokus / 2. Elverhøj

 

Hvem har ikke været formand for Dansk Modelteaterforening?

1. Knud Erik Forsberg / X. Karen Glente / 2. Jean Belvig

 

Har "Eventyr på Fodrejsen" været udgivet til dukketeatret af et forlag?

1. Ja / X. Ja - men under en anden titel / 2. Nej

 

Hvem har tegnet figurerne til "Baskervilles Hund"?

1. Alex Secher / X. Ingen af disse / 2. Frantz Sedivy

 

Hvor mange trykte dukketeaterkomedier af Holberg er helt eller delvis udgivet i Danmark?

1. Een komedie / X. To komedier / 2. Tre komedier eller flere

 

Hvem skrev teksten til "Sønderjylland Vundet"?

1. Vilhelm Erichsen / X. Aage Barfoed Møller / 2. Frederik Hildebrandt

 

Hvem udgav "Dusør Udloves"?

1. Vilhelm Prior / X. Carl Aller / 2. Carl Larsen

 

Hvilken dukketeater-komedie er udkommet i to forskellige udgaver i Danmark

1. Peder Most / X. Fandens Guldhår / 2. Spurve under Taget

 

Hvad var Alfred Jacobsens uddannelse?

1. Typograf / X. Litograf / 2. Kemigraf

 

Hvilken dansk digter har inspireret til "Niels Ebbesen" og "Valdemar Sejr"?

1. Adam Oehlenschläger/ X. B. S. Ingemann / 2. Carit Etlar

 

Hvor mange dukketeaterstykker baserer sig på de slesvigske krige?

(Ikke "Sønderjylland Vundet")

1. Een/ X. Ingen / 2. To eller flere

 

Født 13. februar 1863 - død 11. november 1940

1. Louis Moe / X. Poul Steffensen / 2. Rasmus Christiansen

 

Pas på! - på grund af usikkerheder omkring et spørgsmål er denne version nu ændret - og den gældend

pr. 10.40

 

 

Dagens spørgsmål:

 

I dag skal du udfylde en tipskupon

Der er 13 spørgsmål, som kan besvares med enten:

1 - X - 2

 

Du skal indsende de 13 tegn, som du mener

vil være de rigtige, og i dag ved vi ikke, hvor mange points, du kan få, fordi den samlede præmiepulje er på 200 points.

Det betyder, at hvis du er den eneste, der har 13 rigtige - ja - så får du 200 points.

Er I 2 - så får I 100 points hver osv, osv.

Hvis du har en "Tolver", får du 2 point i alt - og dette vil naturligvis også blive givet til dem, der har 13.

 

Svarene skal være sendt til:

seo@grafisk-werk.dk

senest kl. 23.59 den 13. december

 

Husk at mærke din mail:

Svar 13. december

 

Hvis du svarer før 13. december

gælder besvarelsen ikke

Svar på dagens spørgsmål:

 

X Carl Larsen

 

X Hokuspokus kom først

 

2 Jean Belvig

 

2 Nej

 

X Ingen af disse

 

2 Jeppe på Bjerget, Jacob von Thyboe, Det Arabiske Pulver

 

X Aage Barfoed-Møller

 

1 Vilhelm Prior

 

1 Peder Most

 

X Litograf

 

X B. S. Ingemann

 

2 Den Lille Hornblæser, Fyret på Føhr, Ved Sankelmark

 

2 Rasmus Christiansen