10. december

Svar på dagens spørgsmål:

 

1 Casino (Casino-teatret o.l. betegnelser er også godkendt)

 

2 Georg Carstensen

 

3 Amaliegade 10

 

4 1848

 

5 1939

 

Bemærkninger vedr. det 6. spørgsmål:

 

Formuleringen var: Hvilke forestillinger på Casino fandt vej til dukketeatret?

 

Formuleringen var en anelse upræscis, idet private, ikke trykte udgivelser ikke tæller med, da der i sagens natur ikke foreligger officielle statistikker over disse.

Imidlertid har svar i den retning ikke resulteret i minuspoints.

 

Derimod stod der intet om, at det kun måtte handle om komedier udgivet af danske forlag, og dette har spredt feltet en smule.

Næste resultatliste offentliggøres i morgen.

 

M.h.t. hvilke opførelser, der har fundet sted på Casino med relation til dukketeatret må vi erkende, at det vil blive for omfangsrigt at bringe en fortegnelse i denne julekalender.

Det har imidlertid inspireret til en artikel, som vil blive bragt i Suffløren nr. 1, 2018.

Undertegnede skrev en artikel i samme blad for snart 25 år siden, og her er nævnt et antal forestillinger. Siden er offentliggjort flere statistikker omkring Casino, og disse røber, at et større antal forestillinger med relation til dukketeatret har været opført i de ca. 90 år, Casino virkede som teater. Problemet her er imidlertid, at identiske titler ikke nødvendigvis behøver at have noget med hinanden at gøre.

Med dagens spørgsmål har vi således konstateret, at der er en interessant flig i dukketeatrets brogede kludetæppe, som endnu mangler at blive løftet.

 

 

Dette stemningsfulde billede forestiller indgangen til et teater i København.

Teatret tjente mere end noget andet som inspiration til Alfred Jacobsens valg af forestillinger.

 

Her er en række spørgsmål til dette teater:

 

1. Hvad hed teatret?

 

2. Hvem var initiativtager til det?

 

3. Hvor lå teatret?

 

4. Hvilket år opførte teatret den første forestilling?

 

5. Hvilket år opførte teatret den sidste forestilling?

 

6. Hvilke forestillinger på Casino fandt vej

til dukketeatret?

 

Der gives 2 point forhvert rigtigt svar på spørgsmål 1-5 samt 2 point for hvert titel på en komedie til dukketeatret, som også blev opført på Casino.

Men pas på her - hvis du nævner en forkert titel giver det 5 minuspoint

 

Svarene skal være sendt til:

seo@grafisk-werk.dk

senest kl. 23.59 den 10. december

 

Husk at mærke din mail:

Svar 10. december

 

Hvis du svarer før 10. december

gælder besvarelsen ikke