5. december

Svar på dagens spørgsmål:

 

1. Tegnerens navn: Carl Johannes Røgind (1871-1933)

 

2. Ja - Alfred Jacobsen trykte det første julemærke (se yderligere nedenfor)

 

3. Alfred Jacobsen udgav ikke "Børnenes Juleroser", som blev udgivet J. Krohn. Men han trykte en række bilag hertil gennem årene - blandt andet figurarket til "Den forvandlede Prinsesse", i 1886 - genudgivet af Priors Dukketeatre i 1988 i samarbejde med Harald Gripe og Sveriges TV

 

Børnenes Julegave

Børnenes Julegave var det foretrukne julehefte blandt børn, og det kan man ikke fortænke dem i, når man betragter alle de dejlige kartonark, som var indklæbet i bladet. Der var opstillingsbilleder, teaterark, dukketeatre, nisser, julepynt og meget mere, som de utålmodige børn kunne slå tiden ihjel med, når forventningerne til juleaften næsten ikke var til at holde ud.

I Alfred Jacobsen havde børnene en god ven, som forstod at beskæftige de utålmodige små puslinger - ikke kun med bilagene, men også med forskellige former for spil, som Alfred Jacobsen efter al sandsynlighed selv har konstrueret. Man kan af sprogbrugen ikke være i tvivl om, hvem der har ført pennen, hvis man sammenligner med Suffløren og Børnenes Teaterblad. Alfred Jacobsen var en flittig bidragsyder til bladet.

Da Børnenes Julegave udkom med 25. Årgang blev dette markeret allerede på titelbladet, mens forsidetegningen atter blev Carsten Ravns lidt absurde tegning, der forestillede en dæmonisk nisse som, ridende på en afpillet gås, glad bevægede sig i vinterlandskabet. Motivet med gåsen havde været anvendt flere gange tidligere, og man kan vel egentlig ikke hævde, at det var den mest børnevenlige tegning, man kunne finde. Imidlertid må den have været meget populær, da den i gennemsnit var blevet genbrugt hvert fjerde år.

I 25-års hæftet røber Alfred Jacobsen en væsentlig detalje, idet han her fortæller, at det er hans hustru, Augusta Andkjær-Jacobsen, som fra og med 3. årgang har været redaktør af bladet. Herefter skriver han - ikke uden stolthed - ”Det eneste navn, der findes på alle 25 årgange, er udgiverens, som endnu stadig litograferer og trykker alle de mange farvetrykte billeder og bilag, der findes i julehæfterne.”

 

Alfred Jacobsen og julemærkerne m.m.

Alfred Jacobsen trykte som nævnt det første julemærke i 1904, og han fortsatte hermed indtil sin død i 1923.

I 1924 og 1925 trykte hans efterfølger julemærkerne, og i 1926 og 1927 blev mærkerne trykt af henholdsvis Chr. Cato og Kruchow-Waldorf.

Herefter overgik trykningen atter til Alfred Jacobsens Etablissement, som nu blev forestået af I.P. Jensen sammen med et par kompagnoner.

Opgaven lå her indtil 1940.

Faktisk forestod I.P. Jensen igen trykningen af julemærkerne i 1950 og 1951.

 

Hvad der videre skete

I.P. Jensen ophørte i 1962-1963, og kurator i boet prøvede at afsætte alle de litografiske sten til Vilhelm Prior, som imidlertid takkede nej. Stenenes videre skæbne kendes ikke helt. Nogle påstår, at en stor del af dem havnede på bunden af Damhussøen, men vi ved nu, at nogle af stenene blev købt af litograf Urwald, som havde etableret litografisk virksomhed i 1959. Virksomheden findes endnu under navnet Edition Copenhagen - som er internationalt kendt og frekventeres af verdenskendte kunstnere, der gerne vil have deres opgaver udført af professionelle folk - blandt andre grundlæggerens søn, Rasmus Urwald, som en studiekreds, etableret af Oldfux, besøgte for 5 år siden.

 

 

 

Ark nr. 349 i serien "Danske Billeder"

fra Alfred Jacobsen er yderst karakteristisk for en bestemt tegner, som Alfred Jacobsen anvendte

- især til julemotiver.

 

Hvad hed tegneren?

 

Og når vi nu taler om julen -

der er nogle der påstår,

at Alfred Jacobsen trykte det første julemærke i Danmark.

Er det rigtigt?

 

I det hele taget var Alfred Jacobsen helt vild med julen, og derfor udgav han forskellige julehefter.

Hvilket julehefte udgav han ikke?

 

1. GLÆDELIG JUL

2. BØRNENES JULEROSER

3. BØRNENES JULEGAVE

 

Der gives 2 point

for hvert rigtigt svar.

Svarer man rigtigt

på alle 3 spørgsmål

får man 5 points i bonus.

Svaret skal være sendt til:

seo@grafisk-werk.dk

senest kl. 23.59 den 5. december

 

 

Husk at mærke din mail:

Svar 5. december

 

Hvis du svarer før 5. december

gælder besvarelsen ikke

 

"Glædelig Jul"

var en billigudgave af "Børnenes Julegave"

Alfred Jacobsens første julemærke - forestillende Dronning Louise.

Udgivet i 1904.

Indtil sin død nåede AJ at trykke ikke mindre end 420 millioner julemærker