Modelteater  Papirteater  Dukketeater   Leg med teater  Dansk Modelteaterforening

Papirteater

I "gamle dage" hed det dukketeater,

så blev det til modelteater

- og nu kalder vi det papirteater.

Hvorfor?

- fordi flere forveksler mester Jakelteater og marionetteater med vores særlige teater, som består af flade kulisser og figurer.

Papirteatret opstod i begyndelsen af 1800-tallet og havde baggrund i de endnu ældre kukkasser.

Der er stadig mange, som hygger sig med den gamle hobby, og vi kan tilbyde mere end 750 forskellige dekorationsark.

In "the old days" it was called puppet theatre, then it was changed into model theatre

- and now we just simple

call it paper theatre.

Why?

- because many people are confused and do not know the difference between Punch and Judy, marionet theatre and our theatre which consists of flat characters and sets.

The paper theatre came into light in the beginning of the 19. Century and had its origin from the older peep-show theatres.

We can offer you more than 750 different sets and characters, and we are still producing more.

Seneste opdatering:

23. september 2021


Latest update:

23. September 2021


Auktion for Dansk Modelteaterforening

starter søndag den 3. oktober kl. 8.00

se auktionsbetingelserne her

se auktionskataloget her

Oldfux


Fjordvej 9,  DK-4720 Præstø


Butik: (kun efter aftale)

Th. Hansensvej 13,

4720 Præstø


Telefon: (0045) 4042 2251


Mail: oldfux@oldfux.dk

Oldfux katalog 2021


Verdens hidtil største dukketeaterkatalog.

96 sider + omslag med samtlige ark i farver samt oversigter og index.

Pris 75,00 kr. + forsendelse 65,00 kr. = 140 kr.


En forenklet udgave af kataloget kan downloades her:

https://indd.adobe.com/view/71584f13-3560-433d-8f64-a4cfe53f3cfbOldfux catalogue 2021


The biggest paper theatre catalogue ever!

96 pages + cover with all sheets in colors, overviews and index.

Price 10,00 euro + deliverance 14,00 euro = 24,00 Euro


A simplified version of the catalogue can be downloaded here:

https://indd.adobe.com/view/71584f13-3560-433d-8f64-a4cfe53f3cfb


Figurførere og kulisseholdere

- og hvordan man bruger dem.


Vi har sammen med vores tyske kollega, Pollidor,

produceret en ny beholdning af figurførere og kulisseholdere.

Se på dette klip, hvordan du arbejder med dem,

og hvordan du bygger dine scener op.

Klippet varer under to minutter,

og er produceret af Birthe Thiel og Barbara Reimers.

På siden med tilbehør kan du se udvalg og priser.Oldfux nyhedsbreve


Nyhedsbrevet sendes gratis i A4-format til din mail som PDF.

Det udkommer 6-8 gange om året - så er der altid noget at glæde sig til!

På denne måde kan du sikre dig, at du er opdateret med de seneste nyheder, som endnu ikke er i Oldfux-kataloget.


Vil du have det gratis Oldfux-nyhedsbrev i din mail-box?

Send en mail til: oldfux@oldfux.dk - med overskriften "NYHEDSBREV".

Nyhedsbrev nr. 5, 2021 udkom 28. juli 2021. Næste nyhedsbrev udkommer 1. oktober 2021.
Oldfux Newsletters


The Newsletter is in A4-size and is sent without any costs as a PDF to your mail-box.

With the Newsletter you will always keep yourself updated about new prints etc., which is still not presented in the latest catalogue.


Do you want the free Oldfux-newsletter in your mail-box?

Send a mail to: oldfux@oldfux.dk - with the headline "NEWSLETTER".

Newsletter no. 5, 2021 appeared 28. July 2021.

The next newsletter appears 1. October 2021.