Modelteater  Papirteater  Dukketeater   Leg med teater  Dansk Modelteaterforening

Papirteater

I "gamle dage" hed det dukketeater, så blev det til modelteater - og nu kalder vi det papirteater.

Hvorfor?

- fordi der er mange, som forveksler mester Jakelteater og marionetteater med vores særlige teater,

som består af flade kulisser

og figurer.

Papirteatret opstod i begyndelsen af 1800-tallet og havde baggrund i de endnu ældre kukkasser.

Der er stadig mange, som hygger sig med den gamle hobby, og vi kan tilbyde mere end 700 forskellige dekorationsark.

In "the old days" it was called puppet theatre, then it was changed into model theatre

- and now we just simple

call it paper theatre.

Why?

- because many people are confused and do not know the difference between Punch and Judy, marionet theatre and our theatre which consists of flat characters and sets.

The paper theatre came into light in the beginning of the

19. Century and had its origin from the older peep-show theatres.

We can offer you more than 700 different sets and characters, and we are still producing more.

Oldfux katalog 2020


https://indd.adobe.com/view/16b2dfb2-3312-4ac3-a28a-36211411dca7


Klik på ovenstående link - det kan downloades som PDF



The Oldfux catalogue 2020


https://indd.adobe.com/view/16b2dfb2-3312-4ac3-a28a-36211411dca7


You can download it as a PDF-file

Seneste opdatering:

21. januar 2021


Latest update:

21. January 2021


Oldfux

Fjordvej 9,

DK-4720 Præstø

Telefon: (0045) 4042 2251

Mail: oldfux@oldfux.dk

Oldfux nyhedsbreve

Fra 1. juli har Oldfux startet et nyhedsbrev, som vil udkomme mindst een gang i kvartalet.

Nyhedsbrevet sendes gratis i A4-format til din mail som PDF.

På denne måde kan du sikre dig, at du er opdateret med de seneste nyheder, som endnu ikke er i Oldfux-kataloget Send en mail til: oldfux@oldfux.dk - med overskriften "NYHEDSBREV". Nyhedsbrev nr. 7 udsendes 1. februar 2021!


Og det vigtigste:

Modtagere af nyhedsbrevet har særlige fordele!




Oldfux Newsletters

From July the 1. Oldfux has started a newsletter, which will be published at least 4 times a year.

The Newsletter is in A4-size and is sent without any costs as a PDF to your mail-box. With the Newsletter you will always keep yourself updated about new prints etc., which is still not presented in the latest catalogue. Send a mail to: oldfux@oldfux.dk - with the headline "NEWSLETTER". Newsletter no. 7 will be issued february the 1st. 2021


And the most important:

The receivers of the Newsletter have special offers!