Modelteater  Papirteater  Dukketeater   Leg med teater  Dansk Modelteaterforening

Papirteater

I "gamle dage" hed det dukketeater,

så blev det til modelteater

- og nu kalder vi det papirteater.

Hvorfor?

- fordi der er mange, som forveksler mester Jakelteater og marionetteater med vores særlige teater, som består af flade kulisser og figurer.

Papirteatret opstod i begyndelsen af 1800-tallet og havde baggrund i de endnu ældre kukkasser.

Der er stadig mange, som hygger sig med den gamle hobby, og vi kan tilbyde mere end 700 forskellige dekorationsark.

In "the old days" it was called puppet theatre, then it was changed into model theatre

- and now we just simple

call it paper theatre.

Why?

- because many people are confused and do not know the difference between Punch and Judy, marionet theatre and our theatre which consists of flat characters and sets.

The paper theatre came into light in the beginning of the 19. Century and had its origin from the older peep-show theatres.

We can offer you more than 700 different sets and characters, and we are still producing more.

Seneste opdatering:

3. april 2021 kl. 16.15


Latest update:

3. April 2021 04.15 pm


Oldfux

Fjordvej 9,

DK-4720 Præstø

Telefon: (0045) 4042 2251

Mail: oldfux@oldfux.dk

Auktionen for Dansk Modelteaterforening er nu afsluttet.

KATALOG

Se kataloget pr. 1. februar 2021

Nyt katalog udkommer på nettet ca.1. maj 2021

Nyt trykt katalog udkommer ca. 15. maj


https://indd.adobe.com/view/ee9e6516-56dd-4bbe-bd27-52f250a04a8c

Figurførere

og kulisseholdere

- og hvordan man bruger dem.


Vi har sammen med vores tyske kollega, Pollidor,

produceret en ny beholdning af figurførere og kulisseholdere.

Se på dette klip, hvordan du arbejder med dem,

og hvordan du bygger dine scener op.

Klippet varer under to minutter,

og er produceret af Birthe Thiel og Barbara Reimers.

På siden med tilbehør kan du se udvalg og priser.Se det sjove filmklip med Karl Stegger,

som opfører Gøngehøvdingen på sit dukketeater her:


https://www.youtube.com/watch?v=xjek8s5nl-c&list=PLUWzRvHELA


Hvis du kender til et sjovt, underholdende eller lærerigt filmklip på Youtube,

der vedrører papirteater, må du meget gerne sende linket til Oldfux.


If you know about a funny, entertaining or educational film clip on Youtube related to paper theatre, please send the link to Oldfux.

Oldfux nyhedsbreve


Nyhedsbrevet sendes gratis i A4-format til din mail som PDF.

Det udkommer den 1. i hver måned - så er der altid noget at glæde sig til!

På denne måde kan du sikre dig, at du er opdateret med de seneste nyheder, som endnu ikke er i Oldfux-kataloget.


Vil du have det gratis Oldfux-nyhedsbrev i din mail-box?

Send en mail til: oldfux@oldfux.dk - med overskriften "NYHEDSBREV".

Nyhedsbrev nr. 2, 2021 udkom 1. marts 2021. Næste nyhedsbrev udkommer 1. maj 2021.
Oldfux Newsletters


The Newsletter is in A4-size and is sent without any costs as a PDF to your mail-box.

With the Newsletter you will always keep yourself updated about new prints etc., which is still not presented in the latest catalogue.


Do you want the free Oldfux-newsletter in your mail-box?

Send a mail to: oldfux@oldfux.dk - with the headline "NEWSLETTER".

Newsletter no. 2, 2021 appeared 1. March 2021. The next newsletter appears 1. May 2021.