Modelteater  Papirteater  Dukketeater   Leg med teater  Dansk Modelteaterforening

Papirteater

I "gamle dage" hed det dukketeater,

så blev det til modelteater

- og nu kalder vi det papirteater.

Hvorfor?

- fordi flere forveksler mester Jakelteater og marionetteater med vores særlige teater, som består af flade kulisser og figurer.

Papirteatret opstod i begyndelsen af 1800-tallet og havde baggrund i de endnu ældre kukkasser.

Der er stadig mange, som hygger sig med den gamle hobby,

og vi kan tilbyde mere end

850 forskellige dekorationsark.

In "the old days" it was called puppet theatre, then it was changed into model theatre - and now we just simple call it paper theatre.

Why? - because many people are confused and do not know the difference between Punch and Judy, marionet theatre and our theatre which consists of flat characters and sets.

The paper theatre came into light in the beginning of the 19. Century and had its origin from the older peep-show theatres.

We can offer you more than

850 different sets and characters,

and we are producing more.

Oldfux


Fjordvej 9,  DK-4720 Præstø


Butik: (efter aftale)

Th. Hansensvej 13,

4720 Præstø


Telefon: (0045) 4042 2251


Mail: oldfux@oldfux.dk

Spændende nyhed

i stærkt begrænset oplag.

Se her:


Seneste opdatering:

15. maj 2022


Latest update:

15. May 2022


Ny version af

Oldfux-Kataloget 2022

pr. 14.5.2022108 sider A4 til download med alle ark gengivet i farver,

registre, index og oversigter
Klik på billedet for at se eller downloade kataloget:


Tilbud

Nyt katalog udkom i en ny digital version den 14. maj med nye opdateringer, men vi har stadig på lager det "gamle" trykte katalog med samtlige illustrationer i farver samt index og oversigter

Pris kr. 25,00

(kan eventuelt sendes sammen med en bestilling af ark)Special price

The new catalogue has been released in a new digital version 14. May with updates - but we still have the "old" printed versions in stock. 

Price: 3,45 Euro