Oldfux Auktion

Auktionen startede den 15. september 2018

The auction started September the 15th. 2018

Denne åbne auktion er arrangeret af Oldfux.

Alle kan deltage.


Auktionen er en delvis "løbende auktion". D.v.s. at der i perioden 16. september til og med 30. september yderligere tilføres nye auktionsnumre - så hold øje med listen hver dag!


Alle bud kan kun foretages pr. mail til:

oldfux@oldfux.dk og skal mærkes: AUKTION.


Hvis du har tvivlspørgsmål kan du henvende dig på denne mail eller telefon 4042 2251, Sven-Erik Olsen.


Første gang, du byder, skal du meddele navn og evt. telefonnummer. Du kan - hvis du ønsker det - anvende et alias, så dit navn ikke figurerer på auktionslisten.

Når du har budt, bliver dit bud hurtigst muligt anført her på auktionslisten. Hvis dette bud ikke bliver overbudt inden for de følgende 24 timer, reserveres det købte til dig.


OBS. Man kan byde samlet på nogle af auktionsnumrene. Disse er markeret med en grøn baggrund i stedet for en grå. Bemærk, at der kun kan bydes samlet på disse, hvis der ikke forinden har været budt på bare eet af disse numre. Når der er budt på et samle-lot, kan der ikke efterfølgende bydes på enkelte numre inden for dette.


Hvis der ikke er budt på et auktionsnummer inden for 1 uge - slettes nummeret på listen.

Alle bud skal være i hele 5 kroner - når et bud er over 100 kroner skal det være i hele 10 kroner - og når det er over 500 kroner skal det være i hele 50 kroner.

Når auktionen er forbi får du en opgørelse over dit køb tillige med forsendelsesomksotninger, som bedes indbetalt på vores bankkonto - eller Mobile pay. Når beløbet er modtaget, afsendes dit køb til dig.


Kvalitetesbetegnelser:

A = God med minimale beskadigelser

B = Pæn, ridser og revner i arkets kant, let slidt

C=  Ridser og revner i arket, i visse tilfælde på selve

       motivet, tydelige tegn på slitage


God fornøjelse med auktionen!

This auction is prepared by Oldfux.

It is an open auction for all who are interested.


The auction is partly a so called "running auction". That means that from September the 16th until September the 30th new numbers will be added continouesly - so keep an eye on the list every day!


All bids can only be made on mail to:

oldfux@oldfux.dk - marked AUCTION.


If you might have any questions - please contact us by mail or by phone to (0045) 4042 2251, Sven-Erik Olsen.


First time you are making a bid, please mention your name and address. If you wish - you can use an alias, so your name doesn't appear at the auction-list.


When you have made your bid it will be published at the list as fast as possible, and if there are no other bids within the next 24 hours, it will be reserved for you for shipment, when the auction is finished.


OBS. You can make a total bid for some of the lots. Those are marked with a green back ground instead of a grey. Please remark, that you can only make a total bid, if none of the numbers have not received any bid before that. When a total bid for these lots have been made, you cannot afterwards make single bids for the numbers within these lots.


If a lot has not had any bid at all within 1 week it will be deleted from the list.

All bids shal be made in Danish Kroner (1 Danish Krone is app. 0,14 €).

When the auction is over we will send you an invoice including delivery and transferring costs.

When the amount has been paid to our accont, it will be shipped to you with GLS.

There are no further costs such as salary etc.


Type of quality:

A = Good with minor scratches

B = Acceptable but with scratces and cracks at the edges

C = Scratches and cracks at the edges, sometimes on the

      motive


We hope you will enjoy the auction!

Alle numre er på papir - medmindre andet er anført.

F = Klik for foto

Lyserød farve: Der kan ikke bydes på disse lots - kun på nummeret i grøn bjælke!


All numbers are on paper - unless otherwise is mentioned

F = Click for photo

Pink Colour: No bids on those lots - only the lot number in green!


Auktionslisten afsluttet: 07.10.  kl. 14.50

Inden for de næste 2-3 dage vil vi sende opgørelse til de respektive bydere,

med oplysning om samlet beløb incl. forsendelse + evt. forsikring.


Auction list finished: 07.10.  02.50 p.m.

Within the next 2-3 days we will send a final account to the buyers,

with detailed information about the total price including delivery costs

and possible insurance costs.


Nr.

Beskrivelse

Stand

Startbud

Byder

Bud

No.

Description

Condition

Initial bid

Bidder

Bid

001     F

Michaelsen & Tillge. Danske Billeder.

Ark nr. 3 (trykt af Ferslew & Co.) meget sjældent farvetryk

A

150,00

002     F

Michaelsen & Tillge. Danske Billeder

8 billedark fra de slesvigske krige

Farve: 1, 3 4, 6 / Sort/hvid: 2, 8, 9, 10

A-B

200,00

003     F

Michaelsen & Tillge. Danske Billeder

12 teater-billedark - alle i farver

13, 19, 20, 23, 33, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47

A-C

300,00

004     F

Michaelsen & Tillge. Danske Billeder

Ialt 15 genrebilleder, børnebilleder m.v.

Farve: 12, 25 48, 60, 61

Sort/hvid: 18, 22, 26, 27, 32, 55, 57, 58, 62, 63

A-B

300,00

005     F

Michaelsen & Tillge. Danske Billeder

8 billedark med danske lokaliteter etc.

Farve: 30, 56, 59 / Sort/hvid: 16, 29, 40, 42, 43,

A

175,00

006     F

Michaelsen & Tillge. 6 billedark (2. række)

Billeder for Folkeskolen og Døvestummeskolen.

1. række

Sort tryk: 1, 2, 4, 5, 7 / Farve: 6

A-B

100,00

007     F

C. G. Iversens Boghandel (E. S. Tillge)

10 Tryllebilleder med hollandsk, engelsk, dansk, fransk og italiensk tekst.Trykt i farver (ca. 1875)

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

A-B

200,00

001-007

Samlet bud på 001 - 007

Total bid on 001 - 007

1.275,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

17.09. 22.30

1.400,00

008

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Nr 3** (2. oplag) - papir - stand A

Nr. X (2. oplag) - med fraskæringer- papir - stand C

Nr. 31 (2. oplag) - titel fraskåret - papir - stand B

Nr. 36 -papir -  klæbet foroven på papir - stand B

Nr. 40 - papir - stand B

Nr. 55 - papir - klæbet på  papir - stand B

Nr. 65 - papir - titel fraskåret  - stand B

A-B-C

250,00

009

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Nr. IV - papir

udklippet, opkl. på  papir - tekst mangler - stand C

Nr. 5** - papir

(2 ark - trykt på hver sin papirkvalitet !!) - stand B

Nr. VI - papir - opklæbet på  papir- stand C

Nr. VII - papir - opklæbet på papir (transp.) - stand B

B-C

200,00

010

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Ark XI, XIV, 32, 37- papir

udklippet og opklæbet på tyndt papir - tekst mangler

C

75,00

011

Alfred Jacobsen: 70-serien

Ark 44, 45, 46, 53, 54 - papir

A-B

250,00

012

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Ark 49 (dobbeltark) - papir -

øverste halvdel klæbet på papir - stand B

Ark 53 - papir - stand A

A-B

200,00

013

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Ark 44, 54, 56, 59 - papir

A-B

150,00

014

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Ark 54 - 61 - 62 - papir

Ark 56 - 58 - papir - opklæbet på papir

C

100,00

008-014

Samlet bud på 008 - 014

Total bid on 008 - 014

1.100,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

22.09. 14.50

2.000,00

015

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Figurark 31, 34, 36 - opklæbet og udskåret

A

150,00

016

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Figurark 36, 38, 40 - opklæbet og udskåret

A

150,00

017

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Figurark 42, 43 - opklæbet og udskåret

A

100,00

018

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Figurark 51, 52 - opklæbet og udskåret

A

100,00

019

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Figurark III, X, XXI - opklæbet og udskåret

A

150,00

020

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Figurark 55, 57 - opklæbet og udskåret

A

100,00

021

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Figurark 25, 28, 65, 69, 70 - opklæbet og udskåret

A

200,00

022

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Ark IV, 5, IX, XII, XIII - opklæbet og udskåret

A

200,00

023

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Ark IV, Ark 4**( 2. udg.), Ark 4** (2. udg. rødbrune klipper)

A

125,00

024

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Ark XV, XVI, XVIII, XX, XXII, 24 - opklæbet og udskåret

A

200,00

025

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Ark XXIII, 24, 26, 27, 29 - opklæbet og udskåret

A-B

175,00

026

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Ark 29 (m. 42 på bags.), 32, 33, 35 - opklæbet og udskåret

A

150,00

027

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Ark 37 x 2 (mlt. + bagt.), 39, 41, 44 x 2 (mlt. + bagt.), 54

- opklæbet og udskåret

A

175,00

028

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Ark 45 (1. udg.), 46, 47, 48, 49 - opklæbet og udskåret

A-B

175,00

029

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Ark 50, 53, 56, 58,  66 - opklæbet og udskåret

A

225,00

030

Alfred Jacobsen: Original 70-serie

Ark 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68 - opklæbet og udskåret

A

300,00

015-030

Samlet bud på 015-030

Total bid on 015-030

2.400,00

SOLGT/SOLD

Arkivar

17.9. 20.25

3.400,00

031

Seix y Barral: El Teatro de los Niños

La Leyenda de San Jorge

Komplet i fin stand i originalt (slidt) omslag

A

100,00

032

Seix y Barral: El Teatro de los Niños

La Ciencia más que el Poder

Komplet i fin stand i originalt (slidt) omslag

A

100,00

033

Seix y Barral: El Teatro de los Niños

El Alma de las ruinas

Komplet i fin stand i originalt (slidt) omslag

A

100,00

034

Seix y Barral: El Teatro de los Niños

La Madre

Komplet i fin stand i originalt (slidt) omslag

A

100,00

035

Seix y Barral: El Teatro de los Niños

Los Lobos del Mar

Komplet i fin stand i originalt (slidt) omslag

A

100,00

036

Seix y Barral: El Teatro de los Niños

Violeta

Komplet i fin stand i originalt (slidt) omslag

A

100,00

037

Seix y Barral: El Teatro de los Niños

Caperucita Azul

Komplet i fin stand i originalt (slidt) omslag

A

100,00

031-037

Samlet bud på 031-037

Total bid on 031-037

600,00

SOLGT/SOLD

KM

17.09. 17.00

1.000,00

038

Alfred Jacobsen: Ark i 100-serien

Næsten allle med original kant og i lidt varieret kvaltet

102, 104, 106, 109, 110, 112, 113, 115, 119, 120, 125,126, 127, 129, 130, 138, 141, 142, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166,167, 168, 169, 170, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 199 = 52 ark

A-B-C

300,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

21.09. 09.00

2.100,00

039

Alfred Jacobsen: Ark i 100-serien - udskåret og opklæbet på kraftigt papir / Ikke opklæbet**

slidte og i varieret kvalitet - næsten alle i 1. oplag

Arbejdstegning 1 og 2 til ark 105, 111 118, 124 og 126**,

105, 106, 115, 118 (2. opl.), 118 (4. opl.)126, 138, 139, 139 (med transp. hund), 140, 147, 147 (fejltryk sammen med 139), 148, 149, 158 (2. udg.), 161, 163, 163a, 178 (2. udg.), 189

B-C

200,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

18.09.  21.00

260,00

040

Alfred Jacobsen: Ark i 200-serien

Næsten allle med original kant og i pæn kvaltet

200, 201, 203, 204, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 (Svend Trøst), 227 (Niels Ebbesön), 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 237 (transp.), 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 = 87 ark

A-B

500,00

SOLGT/SOLD

Marius

07.10. 10.06

7.600,00

041

Alfred Jacobsen: Ark 200

Alfred Jacobsens eget håndmalede forlæg til litograf

A

200,00

SOLGT/SOLD

nGøjs

25.09.  07.25

2.600,00

042

Alfred Jacobsen: Figurark 230 og 236

De trykte ark er optrukne i stregen og malet kraftigere af Franz Sedivy jun.

A

100,00

SOLGT/SOLD

1M9M3H3

20.09.  23.05

260,00

043

Diverse bilag til Børnenes Julegave:

Slutningstableau til Valdemar Sejr Volmerslaget, Figurer til Elverhøj, Figurer til "Et Folkesagn", 1+2

A

50,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

20.09.  04.45

420,00

044

E. O. Jordan: Dukketeaterark

Fortæppe no. 2

Kaptajn Grants Børn: sætstykker no. 5

Jorden Rundt i 80 Dage: sætstykker u.nr.

Jorden Rundt i 80 Dage + Aladdin: Figurark

Kaptajn Grants Børn: Figurark

Jorden Rundt i 80 Dage: Figurark (øverste række af et figurark til "Esmeralda" på nederste del, som mangler her).

A

100,00

SOLGT/SOLD

Rob Roy

25.09.  16.22

2.500,00

045

Alfred Jacobsen: Ark i 300-serien

Næsten allle med original kant og i pæn kvaltet

300, 302 (transp.), 302 (elverpiger), 304, 305 (transp. hund), 306, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 319 (transp. eksplosion), 319, nummereret på "eksplosionssiden"), 321, 322, 324, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 344, 346, 348, 349, 350, 353, 354, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 361 (transp.), 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 373, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 383, 384, 387, 388, 394, 395, 397 = 69 ark

A-B

300,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

01.10.  15.43

4.750,00

046

Alfred Jacobsen: Danmark i Hedenold

Introduktion til "Danmarks Historie i Billeder - de første 12 ark med tegninger af Louis Moe og Viggo Blom.

(OBS - ingen farvetavler). 36 sider

B

100,00

TRUKKET TILBAGE


WITHDRAWN

047

Alfred Jacobsen: Danmarks Historie i Billeder

Uden tekstsider.

Oprindelig udgivet med farveplancher 1-50.

Mangler: 10, 41, 42, 49, 50.

Sammen med mappen medfølger Sven-Erik Olsens bog om serien "Litografens Danmarkshistorie" - heri er samtlige tavler gengivet og kommenteret

B

250,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

20.09. 09.00

450,00

048     F

Alfred Jacobsen: Billeder til Skolebrug

Format: 34 x 43 cm. Serien er antagelig udgivet med 50 forskellige portrtætter af betydende danske kunstnere, kulturpersoner, konger m.v.

Denne samling indeholder 36 af disse ark

A

200,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

28.09.  14.33

450,00

049

Pollocks Juvenile Drama. "The Corsican Brothers"

Format: ca. 21,5 x 17,2 cm. Med text - gamle tryk -

ialt 14 ark - heraf 1 håndkoloreret.

B-C

50,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

22.09. 14.50

110,00

050

J. K. Green - (sold by J. Reddington)

ialt 12 ark. Format ca. 22 x 17 cm. Heraf 2 håndkoloreret. Fra ca. 1890.

B-C

75,00

SOLGT/SOLD

Marius

22.09.  04.09

350,00

051

Pollocks

Samling af 17 ark fra perioden 1885-1920.

Format ca. 31 x 26 cm. Heraf 16 håndkolorerede

A-B

125,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

19.09.  17.00

325,00

052

Münchener Bilderbogen: Zur Geschichte der Kostüme

Den komplette samling består af 125 blade. Eet blad mangler (Blad nr. 36 - ark 661) således at denne enestående samling af meget høj kvalitet består af ialt 124 blade. Bladene har været indbundet i en bog, og er efterfølgende taget ud og professionelt repareret på midten - se foto på kataloget. Sammen med arkene følger det originale 4-sidede katalog.

A

1.000,00

TRUKKET TILBAGE


WITHDRAWN

053

J. F. Schreiber: 20 figurark

503, 504, 505, 509, 510, 512, 518, 523, 524, 528, 543, 545, 547, 549, 551, 553, 568, 569, 575, 601

A

200,00

054

J. F. Schreiber: fortæpper trykt på lærred

403, 403a

A

100,00

055

J. F. Schreiber: proscenium + 2 fortæpper

400 a b, 403, 403a, 403b

A

100,00

056

J. F. Schreiber: 26 ark 400-serien

404, 405, 406, 407,409, 410, 412, 412a, 413, 414, 415, 416, 416a, 417, 418, 419, 423, 424, 426, 427, 428, 431, 432, 434, 436, 437

A

200,00

057

J. F. Schreiber: 27 ark 400-serien

438, 438a, 439, 442, 443, 450, 454, 455, 456, 457, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 474, 475, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 486, 487, 488

A

200,00

058

J. F. Schreiber: 10 ark 400-500-serien

489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 501b

A

70,00

059

J. F. Schreiber: 28 ark 600-serien

651,652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 666a, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677

A

150,00

053-059

Samlet bud på 053-059

Total bid on 053-059

900,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

16.9. 08.00

950,00

060

A. Storch & Søn. Tjekkoslovakiet. 1925-30.

Proscenium best. af overdel samt sidestykker.

15 dekorationer ca. 35,5 x 52 cm

Riddersal: 2 ark, Vild skov: 2 ark, Vandmølle: 2 ark,

Hule med flammer: 2 ark, By med landskab: 3 ark, Bondestue: 2 ark, Port og landskab: 2 ark

A

200,00

SOLGT/SOLD

Alainpap

28.09.  08.04

1.600,00

061     F

Italiensk dukketeatermateriale.

Delvis ukendt oprindelse.

1 proscenium + diverse dekorationer,

2 numre af "Corriere dei Piccoli"

A

200,00

SOLGT/SOLD

Alainpap

28.09.  08.04

900,00

062

Italiensk dukketeatermateriale. 1920-1930

Editrice Carroccio, Milano

1 proscenium à 2 ark + 6 dekorationer

A

100,00

SOLGT/SOLD

Alainpap

28.09.  08.04

850,00

063

Italiensk dukketeatermateriale. 1920

Cartoccino-Monza

1 proscenium + 4 dekorationer best. af bagtæppe

+ 2 kullisser

A

100,00

SOLGT/SOLD

Alainpap

28.09.  08.04

850,00

064

Alfred Jacobsen: Dukketeaterark i serien "Danske Billeder" (Danske Teaterdekorationer). Ialt 41 ark.

Forskellige oplag - men ikke nytryk.

Generelt i meget pæn stand.

83 (1. udg.), 83 (2. udg.), 85, 92, 93, 93B, 94, 95, 184, 237, 238, 239, 240, 241, 246, 265 (1. udg.), 265 (2. udg.), 266, 267, 277, 280, 281, 282, 288, 296, 299, 302, 302 (C.L.), 303, 304, 305 (1. udg.), 305 (2. udg.)306, 307, 308, 311, 312, 343, 351, 352, 825

A-B

250,00

SOLGT/SOLD

Marius

28.09.  12.40

3.800,00

065

Alfred Jacobsen: Danske Billeder. Juleark. Ialt 36 ark

Forskellige oplag - men ikke nytryk.

Generelt i meget pæn stand.

26, 29, 31, 31 (med guldtryk), 32, 35, 52, 65, 66, 71, 72, 73, 88, 91, 208, 209, 224 (revet i venstre side), 232, 233, 246, 284, 285, 286, 289, 291, 292, 293, 309 (helt ark i sort tryk), 309 (i 2 dele), 344, 345, 346 (1. udg.), 346 (2. udg.), 366a, 367h, 368h

A-B

275,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

24.09.  01.16


950,00


066

Alfred Jacobsen: Danske Billeder.

Militære ark. Ialt 20 ark

Forskellige oplag - men ikke nytryk.

Generelt i meget pæn stand.

1, 2, 4, 6, 13, 58, 60, 260 (karton), 260, 268, 269, 273, 274,

317, 340, 315-316 (dobbeltark), 317, 340 (Danske Gardehusarer til parade), 340 (Gardehusarer), 341,

A-B

125,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

24.09.  01.16

625,00

067

Alfred Jacobsen: Danske Billeder.

Modelkarton.

Udstillingsbygningen bestående af Plan 1-Plan 5 (ialt 5 ark) samt Grundplan (grundplan) = ark nr. 36, 37, 38, 39, 40, 41.

Modelkarton af Frederiksberg Kirke, ark nr. 99

Modelkarton af Pandekagehuset (Bilag til "Kammeraten" = Danske Billeder nr. 254

A

100,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

24.09.  01.16

775,00

068

Alfred Jacobsen: Danske Billeder fra By og Land

Ialt 18 ark

A-B

100,00

SOLGT/SOLD

Ebenezer Scrooge

23.09.  19.50

310,00

069

Alfred Jacobsen: Danske Billeder.

Blandede motiver. Ialt 48 ark

Forskellige oplag - men ikke nytryk.

Generelt i meget pæn stand.

9, 9 (anden version), 10, 11, 12, 14, 17, 18, 22, 42, 48, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 74, 75, 89, 96, 97, 201, 202, 203, 204, 205, 212, 213, 214, 215, 216, 220, 222, 226, 227, 228, 235, 242, 253, 275, 283, 297, 298, 300, 354, 358, 363

A-B

275,00

SOLGT/SOLDEbenezer Scrooge

22.09.  13.54

675,00

070

Alfred Jacobsen. Danske Billeder. Pantomimeteatret

15, 16, 20, 45, 46, 47

B-C

100,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

24.09.  22.28

400,00

071

Alfred Jacobsen: Danske Billeder med dyremotiver

Ialt 65 ark

Forskellige oplag - men ikke nytryk.

Generelt i meget pæn stand.

101, 101 (2. version), 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 108 (2. version), 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 130 (2. version), 131, 132, 133, 133 (2. version), 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 140 (2. version), 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163

A-B

275,00

SOLGT/SOLDEbenezer Scrooge

22.09.  13.54

675,00

072

Alfred Jacobsen. Astronomien i Billeder

501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510

+ hefte "Astronomien i Billeder"

Serien udgivet i 1908 - meget sjælden

A

300,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

18.09.  21.00

320,00

073

Alfred Jacobsen. Hefte til samlermærker

perfekt stand, indlagt ark med bogstavmærker (som er klæbet fast på side 1)

A

10,00

SOLGT/SOLD

Ebenezer Scrooge

23.09.  19.50

220,00

074

Gangel et P. Didion à Metz

Proscenium - (Fronton) - No. 2

A-B

15,00

SOLGT/SOLD

Leanthe

20.09.  17.57

200,00

075

Imagerie Pellerin / Imagerie D'Epinal

8 ark med militære figurer:

61, 63, 80, 85, 86, 89, 90, 92

A

80,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

17.9. 00.00

80,00

076

Imagerie Pellerin / Imagerie D'Epinal

15 ark med militære figurer:

132, 133, 150, 155, 160, 169, 174, 177, 181, 186, 189, 190, 192, 193, 194

A

115,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

17.9. 00.00

115,00

077

Imagerie Pellerin / Imagerie D'Epinal

29 ark med militære figurer:

202, 203, 204, 207, 209, 213, 216, 221, 228, 229, 230, 232, 234, 235, 240, 251, 253, 258, 259, 273, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 392, 462, 681

A

200,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

17.9. 00.00

200,00

078

Imagerie Pellerin / Imagerie D'Epinal

Galerie des Rois de France: 1391, 1392

Galerie des Reines de France: 1394, 1395

Galerie des Rois & Reines de France: 1396, 1397, 1398, 1399, 1400

A

100,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

17.9. 00.00

100,00

079

Imagerie Nouvelle

756, 964, 1000 (med guldtryk)

A-B

30,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

21.09. 14.50

100,00

080

Imagerie Réunies Jarville-Nancy

206, 301

A

20,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

19.09. 19.25

60,00

081

Imagerie Pellerin / Imagerie D'Epinal

Billedark med historiske motiver:

137, 156, 157, 165, 168, 175, 186, 187, 195, 197

A

100,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

17.9. 00.00

100,00

082

Jos. R. Vilimek, Prag (ca. 1945)

Fantastisk, komplet samling nr. I - XXXIV - meget flot kvalitet (3 ark er dobbelt ark). Enkeltark: ca. 50 x 70 cm.

I mappe med diverse tekster og vejledninger

A

500,00

SOLGT/SOLD

Agathe

23.09.  20.34


2.500,00

083

J. F. Schreiber. Fortæpper (Neue Serie)

C (nyere version), C (gammel version), D (på lærred) F

A-B

100,00

084

J. F. Schreiber. Neue Serie - Grosses Format:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 (nyere vers.),

9a, 9a (nyere vers.),10

A

90,00

085

J. F. Schreiber.(Neue Serie - Grosses Format:

11, 12, 15, 16, 16 (nyere vers.), 19, 20

A

50,00

086

J. F. Schreiber. Neue Serie - Grosses Format:

21, 21a, 21a (nyere vers.),22, 27

A

35,00

087

J. F. Schreiber. Neue Serie - Grosses Format:

34, 35, 36, 37, 38

A-B

30,00

088

J. F. Schreiber. Neue Serie - Grosses Format:

40, 42, 44, 47, 48, 48 (nyere vers.), 49, 50

A

50,00

089

J. F. Schreiber. Neue Serie - Grosses Format:

51, 52, 53, 53a, 54, 55, 56, 57

A-B

50,00

090

J. F. Schreiber. Neue Serie - Grosses Format:

63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

A

50,00

091

J. F. Schreiber. Neue Serie - Grosses Format:

73, 74, 75, 76, 77, 77 (nyere vers.), 78, 79, 80

A

60,00

092

J. F. Schreiber. Neue Serie - Grosses Format:

84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 (Mondschein-Hintergrund)

A-B

150,00

093

J. F. Schreiber. Neue Serie - Grosses Format:

94, 95, 96, 100, 101, 102, 103, 104, 105

A

60,00

094

J. F. Schreiber. Neue Serie - Grosses Format:

106, 107, 108, 109, 110, 111

A-B

100,00

095

J. F. Schreiber. Neue Serie - Grosses Format:

112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120

A

75,00

096

J. F. Schreiber. Neue Serie - Grosses Format:

121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130

A

75,00

097

J. F. Schreiber. Neue Serie - Grosses Format:

131, 132, 133, 134, 134a, 135, 138, 139, 140, 142, 143

A

75,00

083-097

Samlet bud på 083-097

Total bid on 083-097

900,00

SOLGT/SOLD

AB-A-H

26.09.  14.16

6.500,00

098

Fotoalbum med Schreiber-dekorationer fra a/b til 600. Alle i farver

50,00

SOLGT/SOLD

Don Quixote

21.09.  15.02

200,00

099

Fotoalbum med Schreiber-dekorationer fra 650. Hovedparten i farver

25,00

SOLGT/SOLD

Don Quixote

21.09.  15.02

200,00

100

Fotoalbum med Trentsensky-dekorationer. Alle i farver

50,00

SOLGT/SOLD

Don Quixote

20.09.  17.45

125,00

101

Suffløren - årgang 1944-1958

i 2 indbundne bøger

A

100,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

30.09.  13.17

1.000,00

102

Schreiber: Allerneustes Theaterbilderbuch mit beweglichen Figuren. Pop-up bog genoptryk med 4 forskellige scenerier. Format 22 x 29 cm.

A

75,00

SOLGT/SOLD

Libber

17.9.  11.40

75,00

103

Schreiber: Theater-Bilderbuch. Pop-up bog genoptryk med 4 forskellige scenerier. Format 26,5 x 33 cm.

A

100,00

SOLGT/SOLD

Libber

17.9.  11.40

100,00

104

Gyldendal/Prior/Billing: D-teater (sammenklappeligt)

udgivet 1986 med komedien Klods Hans på karton, udstanset.

1 teksthefte. (Samlet i let beskadiget æske).

A

100,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

17.9. 08.15

100,00

105     F

Skandinavisk Mini Teater: H.C. Andersen teatret

udgivet 1988 i original æske. Sammenklappeligt D-teater med komedien Klods Hans.

A

200,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

17.9. 08.15

200,00

106

Skandinavisk Mini Teater:

Komedierne Hans og Grete og Rødhætte

trykt på karton i D-størrelse, udstanset. Flere af dekorationerne er meget sjældne, da de af ukendte årsager ikke blev udgivet.

A

200,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

17.9. 08.15

250,00

107    F

Skandinavisk Mini Teater: Thalia-teatret

Produceret 1985-1986. Teatret har  plastisk proscenium og er udført i kunststof og aluminium. Ydre mål: 80x50 cm. Sceneåbning: 35x50 cm. Tilpasset til både A- og C- dekorationer.

Scenegulvet er fremstillet,  så der også kan anvendes magnetisk figurføring. Figurførere hertil medfølger.

Teatret er forsynet med to sideskærme 80x50 cm samt tilhørende lysanlæg og opbevares i specialfremstillet kuffert.

A

750,00

SOLGT/SOLD

Hansen

21.09. 17.08

1.500,00

108

Alfred Jacobsen:

Panama-arkene (2 ark)

A

400,00

SOLGT/SOLD

Rob Roy

21.09.  01.55

1.100,00

109     F

Alfred Jacobsen:

Fyrtøjet - aldrig udgivet. Signeret af Rasmus Chr.

B

300,00

SOLGT/SOLD

1M9M3H3

26.09.  18.59

1.350,00

110

Alfred Jacobsen: A-serien

Ark 1001, 1001a (2 opl.), 1002. Ialt 4 ark

B

150,00

111

Alfred Jacobsen: A-serien

Ark 1003 - 1019. Ialt 17 ark

A

600,00

112

Alfred Jacobsen: A-serien

Ark 1020 - 1045. Ialt 26 ark

A

900,00

113

Alfred Jacobsen: A-serien

Ark 1046 - 1062. Ialt 16 ark + extra udg. af 1046 + 1047

(Bemærk: 1053 existerer ikke)

A

600,00

114

Alfred Jacobsen: A-serien

Ark 1063 - 1080. Ialt 18 ark

A

600,00

115

Alfred Jacobsen: A-serien

Ark 1081 - 1092. Ialt 12 ark

Ark 1085 opklæbet på tyndt lærred

A

450,00

116

Alfred Jacobsen: A-serien

Ark 1093 - 1145. Adskillige ark i flere udgaver

A

500,00

110-116

Samlet bud på 110-116 (i trækasse)

Total bid on 110-116 (in a wooden-box)

3.500,00

SOLGT/SOLD

AB-A-H

29.09.  17.50

20.000,00

117

Alfred Jacobsen:

Originalt teksthefte til "Aladdin" fra 1889. Indbundet.

Bag i bogen er de originale figurerfra ark 175 og 176 indsat enkeltvis på 13 nummererede sider .

A

75,00

SOLGT/SOLD

nGøjs

18.09. 11.50

250,00

118    F

Martin Engelbrecht (kukkasse - Quart Format)

fra midten af af 1700-tallet

færdigbygget med ikke-original træramme

og 6 dekorationer, nummereret fra 289-294.

Teatret er erhvervet i Paris i 1968 for 3000 Franc.


Martin Engelbrecht. (Diorama - Quart Format)

from the middle of the 18th. Century

consisting of a non-original woodframe and 6 sets, numbered from 289-294.

The theatre has been purchased in Paris in 1968

for the amount of 3.000 Franc.

1.250,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

07.10. 09.19

4.700,00

119

Imagerie Pellerin. Grand Theatre nouveu. Proscenium.

Nr. 1625

Imagerie Pellerin. Grand Theatre nouveu. Rideau

Nr. 1625

A-B

200,00

SOLGT/SOLD

Leanthe

21.09.  13.00

350,00

120

Scholz. Urania. Proscenium nr. 5

Scholz. Urania. Vorhang nr. 5

A-B

125,00

SOLGT/SOLD

Agathe

26.09.  13.27

1.000,00

121

Scholz. Urania. Proscenium nr. 11

A

50,00

SOLGT/SOLD

Agathe

29.09.  19.31

750,00

122

Scholz. Figuark Aschenbrödel. nr. 288

A

25,00

SOLGT/SOLD

Ebenezer Scrooge

21.09.  11.30

100,00

123

Carl Larsen. Moderne figurer. Arket har tilhørt Alex Secher, som har forsynet arket med sit personlige stempel

A

100,00

SOLGT/SOLD

Marius

22.09.  04.09

200,00

124

Carl Larsen. Stor horisont. Karton

A

100,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

18.09.  21.00

100,00

125

J.S.J. Wien. Ca. 1950

Teater med komedierne "Tornerose"

og "Den bestøvlede Kat". Ialt 15 ark

A

100,00

SOLGT/SOLD

Gustaf

23.09.  09.06

275,00

126     F

Redington's New and improved Stage Front (J. Webb)

Meget smukt tryk på fint papir - præget

proscenium format: 40,5 x 32,0 cm

A

150,00

SOLGT/SOLD

Don Quixote

24.09. 16.53

500,00

127     F

Redington's New and original Stage Front

Brittannia Theatre. Håndkoloreret

proscenium format: 41,2 x 32,2 cm

A

75,00

SOLGT

Don Quixote

23.09. 22.26

500,00

128     F

Webb's New Stage Front

proscenium format: 40,5 x 32 cm

A

25,00

SOLGT/SOLD

Don Quixote

22.09.  16.48

300,00

129     F

Proscenium (uden påtrykt forlag - men sandsynligvis Webb). Håndkoloreret Proscenium format 40,7 x 32 cm

A

50,00

SOLGT/SOLD

Don Quixote

26.09.  04.56

700,00

130     F

Skelt's New Stage Front

Håndkoloreret. Proscenium format 76 x 52 cm

A

100,00

SOLGT/SOLD

Don Quixote

26.09.  04.56

800,00

131     F

Schreiber. Proscenium nr. a.u.b.

Arket har været benyttet til ophæng og foldet sammen - næsten delt på midten. Se foto


Schreiber Proscenium no. a.u.b.

The sheet has been folded and is nearly divided into 2.

See photo

C

50,00

SOLGT/SOLD

Rob Roy

26.09.  02.56

950,00

132

Scholz. Dekorationer 16a + 21

B

50,00

SOLGT/SOLD

Rob Roy

25.09.  16.22

110,00

133

Scholz. Dekorationer 24 + 25. Setzstücke

B

75,00

SOLGT/SOLD

Rob Roy

25.09.  16.22

110,00

134

Scholz. Dekorationer 27 + 27a. Bürgerliches Zimmer

C

25,00

SOLGT/SOLD

Rob Roy

25.09.  01.27

75,00

135

Scholz. Proscenium Urania No. 8

A-B

100,00

SOLGT/SOLD

Agathe

29.09.  19.31

450,00

136     F

Scholz. Proscenium Thalia No. 9

A-B

100,00

SOLGT/SOLD

Agathe

29.09.  19.31

700,00

137

Scholz: Vorhang No. 10

A

75,00

SOLGT/SOLD

Agathe

29.09.  19.31

300,00