Dansk Modelteaterforening


Dansk Modelteaterforening har virket siden 1943 og er stadig meget aktiv.

Der er lokale kredse i København, Odense og Århus,

og hvis du henvender dig til Dansk Modelteaterforenings sekretær,

Søren Gleerup Hansen på enten:


Mailadresse:

mail@gleeruphansen.dk


eller telefon:

2611 1565


kan du få nærmere oplysninger om dine muligheder for medlemskab.


Du kan også besøge foreningens hjemmeside og få flere informationer

www.dansk-modelteater.dk


- eller besøge os på Facebook:

www.facebook.com/groups/7401423393894337Dansk Modelteaterforenings Auktion 2021

Klik her:


Ole Lukøje

Gratis download af figurark

fra den 6. december.
Kopier nedenstående link i din browser.


https://indd.adobe.com/view/1483420b-dc2f-4a69-abaf-2e1f624bb522