Se den aktuelle auktionsliste her:
INFORMATION IN ENGLISH - please click here:


Hvem kan deltage?

Man skal være medlem af Dansk Modelteaterforening for at kunne byde.

Man kan byde i eget navn eller med alias.


Når man første gang afsender et bud, skal navn, adresse og evt. telefonnummer samt et eventuelt alias tydeligt fremgå.


Vi gør opmærksom på, at denne auktionsliste kan se "forkert ud", hvis man anvender en mobiltelefon

el. lign. Hvis du har problemer, kan du henvende dig til Sven-Erik Olsen på 4042 2251 for nærmere vejledning.


Bud:

Man afgiver bud ved at sende en mail med overskriften ’BUD AUKTION’ til:

seo@grafisk-werk.dk med angivelse af navn eller alias samt størrelsen på buddet.

Bud kan ikke modtages på sms eller pr. telefon.

Så snart buddet registreres på auktionslisten, gælder det i 24 timer fra budets afgivelse, og hvis der herefter ikke opnås højere bud, tilfalder det pågældende lot byderen.


Auktionslisten opdateres 1-2 gange i døgnet afhængig af mængden af bud.


Budstørrelser og -betingelser:

Mindste startbud er 10,- kr.

Mindste overbud er 10,- kr.

Når prisen over 100,- kr. er mindste overbud 25,- kr.

Når prisen over 500,- kr. er mindste overbud 50,- kr.

Man har vundet buddet, når der, 24 timer efter offentliggørelsen af ens bud, endnu ikke er andre, der har budt over.

Auktionsnumre helt uden bud trækkes tilbage efter 10 dage og udgår af listen.


Stand:

Hvor intet andet er anført, er dekorationsnummeret pænt og komplet.


Betaling:

Når auktionen er lukket sendes til køberen en opgørelse over det erhvervede materiale,

som umiddelbart herefter skal betales til kasserer Sven-Erik Olsen via:

Mobile pay: 4042 2251,

eller: Bankkonto: 5043-1331177 (Jyske Bank).

Husk at angive tydeligt navn på indbetalingen, så den registreres korrekt.


Forsendelse / Afhentning:

Indkøbt materiale PÅ PAPIR kan sendes - med tillæg af forsendelsesomkostninger - efter aftale med sekretær Søren Gleerup, tlf. 2021 4716, E-mail: mail@gleeruphansen.dk
Det udskårne materiale sendes IKKE.

Det skal man således selv afhente på Sct. Joseph Centret efter nærmere aftale med formand for Sjællandskredsen, Andrée Petersen. Tlf.: 26 71 28 51. E-mail: sjaelland@dansk-modelteater.dk


Uafhentet materiale går tilbage til foreningen efter 3 måneder. 


Vi ønsker vores medlemmer god bydelyst.


OBS!

Der kan IKKE indsendes bud på forhånd!

Bud, som indsendes før den 28. marts

er ugyldige og slettes!

Bud kan derfor tidligst indsendes den 28. marts kl. 00.00.

HUSK ALTID at sætte overskriften: BUD AUKTION

på din mail.


Hvis du ikke er medlem af Dansk Modelteaterforening:

Send en mail til: Søren Gleerup Hansen med tydelig angivelse af navn og adresse.

Kontingent for 2021 er 500 kr. Beløbet kan indbetales til:

foreningens bankkonto: 5043 - 1331166

eller Mobile pay: 4042 2251

Man kan ikke deltage i auktionen, hvis kontingentet ikke er indbetalt forinden.