OLDFUX WEB-AUKTION 1. 2021Hvem kan deltage?
Alle kan deltage. Man kan byde i eget navn eller med alias.
Når man første gang afsender et bud, skal navn, adresse og evt. telefonnummer samt et eventuelt alias tydeligt fremgå. Vi gør opmærksom på, at denne auktionsliste kan se ”forkert ud”, hvis man anvender en mobiltelefon el. lign.Er der problemer, kan du henvende dig til Sven-Erik Olsen på 4042 2251 for nærmere vejledning.


Bud:
Man afgiver bud ved at sende en mail med overskriften ’AUKTION’ til:
oldfux@oldfux.dk med angivelse af navn eller alias samt størrelsen på buddet.
Bud kan først afgives fra den 14. august kl. 8.00!
Bud kan ikke modtages på sms eller pr. telefon.
Så snart buddet registreres på auktionslisten, gælder det i 24 timer fra budets afgivelse, og hvis der herefter ikke opnås højere bud, tilfalder det pågældende lot byderen.
Auktionslisten opdateres 1-3 gange i døgnet afhængig af mængden af bud.


Budstørrelser og -betingelser:
Når prisen over 100,- kr. er mindste overbud 25,- kr.
Når prisen over 500,- kr. er mindste overbud 50,- kr.
Auktionsnumre helt uden bud trækkes tilbage efter 7 dage og udgår af listen.


Betaling:
Når auktionen er lukket sendes til køberen en opgørelse over det erhvervede materiale
+ forsendelsesomkostninger som umiddelbart herefter skal betales til
Oldfux via:

Mobile pay: 4042 2251,
eller:

Bankkonto: 5033-1227848 (Jyske Bank).


Forsendelse:
Vi sender med Postnord. Hvis man selv vil afhente det købte materiale skal dette aftales forinden.Who can participate?
Anyone can participate. You can bid in your own name or with an alias.
When you first send a bid, the name and address as well as any aliases, must be clearly stated.
Please note that this auction list may look ”wrong” if you use a mobile phone.


Bids:
Bids are made by sending an email entitled ’AUCTION’ to:
oldfux@oldfux.dk, indicating the name or alias and the size of the bid.
No bids will be accepted before August 14. 08.00 am
Bids cannot be received by text message or by phone.
As soon as the bid is registered on the auction list, it is valid for 24 hours from the submission of the bid and, if no higher bid is subsequently obtained, the lot in question is accrued to the bidder.
The auction list is updated 1-3 times a day depending on the amount of bids.


Bid sizes and conditions:
When the price above DKK 100, the minimum outbid is DKK 25, - DKK.
When the price above DKK 500 is the minimum outbid DKK 50,
Auction numbers without bids are withdrawn after 7 days and deleted from the list.


Payment:
When the auction is closed, the buyer is sent a statement of the acquired material
+ shipping costs to be paid immediately thereafter to Oldfux:
Bank Euro-account:

IBAN: DK4150 33000 1277 421

Swift: JYBADKKK


Shipment:
We send your purchase with Postnord.
If you want to pick up the purchased material yourself, this must be agreed in beforehand.
AUKTIONSLISTE pr. 24.08.2021

auktionen er lukket 24.8. kl. 18.00

side 1 / page 1


alle bydere vil inden for et par dage modtage en opgørelse.


Se detaljer i kataloget her / Look for details in the catalogue here:


https://indd.adobe.com/view/80d64dc7-8727-4a85-971d-632e58935ed7
Håndmalede originaler m.v. fra Alfred Jacobsen


001     Figurer til Aladdin

           SOLGT  17.08.20.25: Fix: 225,00


002     Figurer til Askepot

           SOLGT 18.08.13.48: Sir Pratchet: 550,00


003     Figurer til Columbus

           SOLGT  21.08.05.09: Finn: 650,00


004     Figurer til Den lille Hornblæser

           SOLGT   22.08.07.39: Fru von Sludrvorn: 550,00


005     Håndkolorerede figurer

           SOLGT  21.08.05.09: Finn: 950,00


006     Figurer til Elverhøj

           SOLGT 17.08.08.00: MBN: 500,00


007     Figurer til En Festaften i Tivoli

           SOLGT 22.08.22.16: Salaludica: 1.000,00


008     Figurer til På Flugten

           SOLGT 17.08.20.25: Fix: 125,00


009     Figurer til Et Folkesagn

           SOLGT 17.08.15.00: Andrée: 350,00


010     Figurer til Fyrtøjet

           SOLGT   17.08.12.50: Fru von Sludrvorn: 800,00


011     Figurer til Svend Vovehals

           SOLGT 17.08.15.00: Andrée: 200,00


012     Figurer til Genboerne

           SOLGT 20.08.09.04: Fix: 1.200,00


013     Figurer til Gøngehøvdingen

           SOLGT 20.08.09.03: Sir Pratchet: 400,00


014     Forstudie til Valdemar Sejr

           SOLGT  17.08.12.50: Fru von Sludrvorn: 700,00


015     Jorden rundt i 80 Dage / Et Indianeroverfald på Pacificbanen

           SOLGT  17.08.20.25: Fix: 750,00


016     Figurer til Røverne

           SOLGT 17.08.16.18: Sir Pratchet: 300,00


017     Figurer til Tordenskjold i Marstrand

           SOLGT 17.08.15.00: Andrée: 100,00


018     Figurer til Ark 191

           SOLGT  18.08.05.19: Finn: 200,00


019     Figurer til Stifinder

           SOLGT 18.08.09.08: Sir Pratchet: 100,00


020     Figurer til Syvsoverdag

           SOLGT 17.08.16.18: Sir Pratchet: 275,00


021     Figurer til En Festaften i Tivoli / Kaliffen på Eventyr

           SOLGT 19.08.19.10: Finn: 700,00


022     Figurer til Svinedrengen

           SOLGT   21.08.07.39: Fru von Sludrvorn: 1.150,00


023     Feer, djævle m.v.

           SOLGT 18.08.09.08: Sir Pratchet: 200,00


024     Figurer til Snehvide

           SOLGT  17.08.20.25: Fix: 700,00


025     Figurer til Valdemar Sejr

           SOLGT  17.08.12.50: Fru von Sludrvorn: 400,00


026     Figurer til Robinson

           SOLGT 17.08.16.18: Sir Pratchet: 275,00Scholz


035     Scholz, proscenium mv. 1215

           SOLGT 21.08.08.39: Kjeld Jensen: 850,00


036     Scholz, proscenium 7

           SOLGT   19.08.07.25: alainpap: 400,00


037     Scholz, proscenium 8

           SOLGT  17.08.19.25: alainpap: 300,00


038     Scholz, proscenium 9

           SOLGT 22.08.22.16: Salaludica: 1.800,00


039     Scholz, proscenium 11

           SOLGT  19.08.07.25: alainpap: 300,00


040     Scholz, vorhang 5

           SOLGT 17.08.08.00: Kjeld Jensen: 150,00


041     Scholz, vorhang 10

           SOLGT 17.08.16.26: Andrée: 300,00
Fotos af lot nr. 042 til 164 kan ses på: https://www.papirteater.dk/


Photos of lot no. 042 to 164 can be seen at: https://www.papirteater.dk/042     Scholz, dekorationer 108, 108 A, 108 B

           SOLGT   18.08.20.23: Andrée: 450,00


043     Scholz, dekorationer 110, 110 A, 110 B

           SOLGT  18.08.03.28: Andrée: 325,00


044     Scholz, dekorationer 111, 111 (2), 111 A, 111 B, 111 C

            SOLGT  22.08.10.06: Andrée: 1.050,00


045     Scholz, dekorationer 114, 114 A, 114 B, 114 

           SOLGT  18.08.03.28: Andrée: 475,00


046     Scholz, dekorationer 115, 115 A, 115 B

           SOLGT 17.08.15.00: Andrée: 300,00


047     Scholz, dekorationer 117, 117 A, 117 B

           SOLGT 18.08.20.23: Andrée: 350,00


048     Scholz, dekorationer 118, 118 A, 118 B

           SOLGT  18.08.20.23: Andrée: 300,00


049     Scholz, dekorationer 122, 122 A, 122 B, 122 C

           SOLGT  22.08.10.06: Andrée: 1.050,00   


050     Scholz, dekorationer 3, 3a

           SOLGT 17.08.16.26: Andrée: 75,00


051     Scholz, dekorationer 10, 10a

           SOLGT 17.08.16.26: Andrée: 100,00


052     Scholz, dekorationer 19, 19a     

            SOLGT 23.08.17.37: Plaps: 75,00


053     Scholz, dekorationer 27, 27a

           SOLGT  18.08.05.19: Finn: 100,00


054     Scholz, dekorationer 28, 28a    

           SOLGT 23.08.17.37: Plaps: 75,00


055     Scholz, dekorationer 30, 30a

           SOLGT 17.08.08.00: Kjeld Jensen: 100,00


056     Scholz, dekorationer 33, 33a    

           SOLGT 22.08.12.59: 22.08.12.37: Andrée: 130,00


057     Scholz, dekorationer 34, 34a    

           SOLGT 24.08.16.12: Andrée: 125,00


058     Scholz, dekorationer 6a, 12, 15a, 20a, 21, 22, 24, 25, 26a, 32a, 34a

           SOLGT 17.08.15.00: Andrée: 400,00Listen fortsættes / List continued