Papirteater

I "gamle dage" hed det dukketeater, så blev det til modelteater - og nu kalder vi det papirteater.

Hvorfor?

- fordi der er mange, som forveksler mester Jakelteater og marionetteater med vores særlige teater,

som består af flade kulisser

og figurer.

Papirteatret opstod i begyndelsen af 1800-tallet og havde baggrund i de endnu ældre kukkasser.

Der er stadig mange, som hygger sig med den gamle hobby, og vi kan tilbyde mere end 500 forskellige dekorationsark.

 

In "the old days" it was called puppet theatre, then it was changed into model theatre - and now we just simply call it

paper theatre.

Why?

- because many people are confused and do not know the difference between Punch and Judy, marionet theatre and our theatre which consists of flat characters and sets.

The paper theatre came into light in the beginning of the

19. century and had its origin from the older peep-show theatres.

We can offer you more than 500 different decorations and characters.

Seneste opdatering:

8. juli 2018, kl. 08.45

 

Latest update:

12. 06. 2018 07.00 a.m.

 

Fjordvej 9,

DK-4720 Præstø

 

Telefon: (0045) 4042 2251

Mail: oldfux@oldfux.dk

AUKTION

for Dansk Modelteaterforening

Fra den 1. juni påbegyndte vi en auktion.

Auktionen er lukket 12. juni kl. 7.00

Kataloget med de endelige priser kan ses her:

Auktion Dansk Modelteaterforening

 

We started an auction from June the 1st.

The auction is closed

June the 12th 7.00 am

The catalogue and final prices are here:

Auktion Dansk Modelteaterforening

Den næste net-auktion begynder Lørdag den 15. september.

Auktionen er åben for alle - også "ikke"-medlemmer af

Dansk Modelteaterforening!

Hvis du har materiale, som du gerne vil sælge:

kontakt venligst Oldfux inden den 1. september

 

The next web-auction takes place from

Saturday the 15th of September!

Open for all - not only members of Dansk Modelteaterforening!

If you might have something to sell

- please contact Oldfux latest September the 1st

Den nye udgivelse i 4 akter,

Lykkestjernen er fra Familie-Journalen 1927-1928 og er en god komedie med spændende dekorationer

- dem kan du se i vores katalog:

Figurark B-113

Dekorationsark

D-353 til D-361

OLDFUX-katalog

April 2018

9. udgave

pr. 15. april 2018

52 sider

 

Trykt katalog maj 2017

48 sider + omslag

Du kan også bestille en trykt version af kataloget på

oldfux@oldfux.dk

Versionen er fra maj 2017 og indeholder således ikke udgivelserne efter denne måned.

Kataloget koster

100,00 kr. + forsendelse

 

Printed version May 2017

48 pages and a cover

You can order a printed version of the catalogue

on: oldfux@oldfux.dk

The price is 13,50 Euro

+ deliverance