Papirteater

I "gamle dage" hed det dukketeater, så blev det til modelteater - og nu kalder vi det papirteater.

Hvorfor?

- fordi der er mange, som forveksler mester Jakelteater og marionetteater med vores særlige teater,

som består af flade kulisser

og figurer.

Papirteatret opstod i begyndelsen af 1800-tallet og havde baggrund i de endnu ældre kukkasser.

Der er stadig mange, som hygger sig med den gamle hobby, og vi kan tilbyde mere end 500 forskellige dekorationsark.

In "the old days" it was called puppet theatre, then it was changed into model theatre

- and now we just simple

call it paper theatre.

Why?

- because many people are confused and do not know the difference between Punch and Judy, marionet theatre and our theatre which consists of flat characters and sets.

The paper theatre came into light in the beginning of the

19. century and had its origin from the older peep-show theatres.

We can offer you more than 500 different sets and characters, and we are still producing more.

Nyoptryk af Sikker Hansens eventyr-have fra 1926

Pr. ark på papir: 28,00 / På karton: 35,00


Seneste opdatering:

20. maj 2019


Latest update:

20. May 2019


Fjordvej 9,

DK-4720 Præstø


Telefon: (0045) 4042 2251

Mail: oldfux@oldfux.dk

D-365:

Billedmål: 46,0 x 31,3 cm

D-366:

Billedmål: 46,0 x 31,3 cm

Michaelsen & Tillge: Gammel Stue

Genoptrykt for første gang siden 1878.

Pr. ark på papir: 28,00 / På karton: 35,00


D-363: Bagtæppe:

Billedmål: 42,0 x 31,3 cm

D-364: Kulisser:

Billedmål: ? x 31,3 cm

OLDFUX-katalog

Oktober 2018

10. udgave

52 sider

kan downloades


OLDFUX-Catalogue

October 2018

10. edition

52 pages

for download